அய்லின் செலமெட்

அய்லின் செலமெட்

இயக்கப்படும் - தீர்வு-கவனம் - பொறுப்பு உணர்வு

அய்லின் செலமேட் அதிக பொறுப்புணர்வு கொண்ட ஒரு உந்துதல் நபர். அவள் நியாயப்படுத்தப்படாத சூழ்நிலைகளில் நிற்க முடியாது, அந்த காரணத்திற்காக அவள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவ மிகவும் உந்தப்படுகிறாள். அய்லினும் லட்சியமானவர். வாடிக்கையாளரின் நலன்களைப் பார்க்காமல், வாடிக்கையாளருக்கு சிறந்த வழியில் உதவுவது அவளுடைய குறிக்கோள். மேலும், அவர் சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் நட்பு. வாடிக்கையாளர்களின் நலன்களைக் கவனிப்பது முக்கியம் என்று அவர் கருதுகிறார், தனிப்பட்ட அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு 'எண்' போல உணரக்கூடாது.

உள்ள Law & More, அய்லின் முக்கியமாக தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப சட்டம், வேலைவாய்ப்பு சட்டம் மற்றும் இடம்பெயர்வு சட்டம் போன்ற துறைகளில் பணியாற்றுகிறார்.

தனது ஓய்வு நேரத்தில், அய்லின் ஷாப்பிங் சென்று நகர பயணங்களை மேற்கொள்ள விரும்புகிறார். அவர் தனது குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் நேரத்தை செலவிடுவதையும், இரவு உணவிற்கு வெளியே செல்வதையும் ரசிக்கிறார்.

வாடிக்கையாளர்கள் எங்களைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள்

டாம் மீவிஸ் படம்

நிர்வாக பங்குதாரர் / வழக்கறிஞர்

சட்ட வழக்கறிஞர்
சட்ட வழக்கறிஞர்
சட்ட உதவியாளர்
Law & More