சிறப்பு பகுதிகள்

ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவைக் கொண்ட புவியியல் பகுதிக்கான சொல் யூரேசியா. இந்த சந்தைகளின் அறிவை வெவ்வேறு டச்சு மற்றும் சர்வதேச அதிகார வரம்புகளின் நிபுணத்துவத்துடன் இணைக்கிறோம். இந்த தனித்துவமான கலவையின் மூலம் யூரேசிய வணிகங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு முழு சேவையையும் வழங்க முடிகிறது.

இந்த துறைகளுக்குள் செயல்படும் ஒரு நிறுவனமாக, நீங்கள் அனைத்து வகையான கடினமான சட்ட சிக்கல்களையும் சந்திக்க முடியும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இந்த துறைகள் ஒருபோதும் அசையாமல் நிற்கின்றன, அவை தீவிரமாக உருவாகி வருகின்றன. எங்கள் வக்கீல்கள் இந்தத் துறைகள் கடக்கும் துறைகளில் வல்லுநர்கள் மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு சட்ட ஆலோசனை அல்லது உதவியை வழங்க முடியும், எடுத்துக்காட்டாக தயாரிப்பு பொறுப்பு.

ஒரு தகராறு உணர்ச்சிகளை அதிக அளவில் இயக்கச் செய்தாலும், இதன் விளைவாக இரு கட்சிகளும் இனி ஒரு தீர்வைக் காணவில்லை Law & More சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரையும் திருப்திப்படுத்தும் ஒரு கூட்டு தீர்வை மத்தியஸ்தம் மூலம் காணலாம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த செயல்பாட்டில் Law & More ஆலோசனையின் போது இரு தரப்பினரின் நலன்களையும் மத்தியஸ்தர்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது மட்டுமல்லாமல், சட்ட மற்றும் உணர்ச்சி உதவிகளுக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார்கள்.

Law & More B.V.