பொது மற்றும் பொதுவாக அணுகக்கூடியது
பதிவு வெளிப்படுத்தல்

(சட்ட தொழில் விதிமுறைகளின் பிரிவு 35 பி (1) இன் படி)

டாம் மீவிஸ்

டாம் மீவிஸ் நெதர்லாந்து பட்டியின் சட்டப் பகுதிகளின் பதிவேட்டில் பின்வரும் சட்டப் பகுதிகளை பதிவு செய்துள்ளார்:

நிறுவனத்தின் சட்டம்
நபர்கள் மற்றும் குடும்ப சட்டம்
குற்றவியல் சட்டம்
வேலைவாய்ப்பு சட்டம்

நெதர்லாந்து பட்டியின் தரத்தின்படி, பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு சட்டப் பகுதியிலும் ஆண்டுக்கு பத்து பயிற்சி வரவுகளைப் பெற பதிவு அவரை கட்டாயப்படுத்துகிறது.

மாக்சிம் ஹோடக்

மாக்சிம் ஹோடக் நெதர்லாந்து பட்டியின் சட்டப் பகுதிகளின் பதிவேட்டில் பின்வரும் சட்டப் பகுதிகளை பதிவு செய்துள்ளார்:

நிறுவனத்தின் சட்டம்
ஒப்பந்த சட்டம்

நெதர்லாந்து பட்டியின் தரத்தின்படி, பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு சட்டப் பகுதியிலும் ஆண்டுக்கு பத்து பயிற்சி வரவுகளைப் பெற பதிவு அவரை கட்டாயப்படுத்துகிறது.

 

வாடிக்கையாளர்கள் எங்களைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள்

போதுமான அணுகுமுறை

டாம் மீவிஸ் முழுவதும் வழக்கில் ஈடுபட்டிருந்தார், மேலும் எனது தரப்பில் இருந்த ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவரால் விரைவாகவும் தெளிவாகவும் பதிலளிக்கப்பட்டது. நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் வணிக கூட்டாளிகளுக்கு நிறுவனத்தை (குறிப்பாக டாம் மீவிஸ்) நிச்சயமாக பரிந்துரைக்கிறேன்.

10
மீக்
ஹூகெலூன்

டாம் மீவிஸ் படம்

டாம் மீவிஸ்

நிர்வாக பங்குதாரர் / வழக்கறிஞர்

மாக்சிம் ஹோடக்

மாக்சிம் ஹோடக்

கூட்டாளர் / வழக்கறிஞர்

ரூபி வான் கெர்ஸ்பெர்கன்

ரூபி வான் கெர்ஸ்பெர்கன்

சட்ட வழக்கறிஞர்

அய்லின் செலமெட்

அய்லின் செலமெட்

சட்ட வழக்கறிஞர்

தனியுரிமை அமைப்புகள்
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உலாவி வழியாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் இணைய உலாவி அமைப்புகள் மூலம் குக்கீகளை கட்டுப்படுத்தலாம், தடுக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு உட்பொதிப்புகளை அனுமதிக்க உங்கள் விருப்பத்தை கீழே தேர்ந்தெடுத்து வழங்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகள், நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு செயலாக்குகிறோம் என்பது பற்றிய முழுமையான தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் சரிபார்க்கவும் தனியுரிமை கொள்கை
Law & More B.V.