டச்சு அறக்கட்டளை அலுவலக மேற்பார்வை சட்டத்தின் திருத்தம்

டச்சு அறக்கட்டளை அலுவலக மேற்பார்வை சட்டம்

டச்சு அறக்கட்டளை அலுவலக மேற்பார்வைச் சட்டத்தின்படி, பின்வரும் சேவை ஒரு நம்பிக்கை சேவையாகக் கருதப்படுகிறது: கூடுதல் சேவைகளை வழங்குவதோடு இணைந்து ஒரு சட்ட நிறுவனம் அல்லது நிறுவனத்திற்கு வீடு வழங்குவது. இந்த கூடுதல் சேவைகள், மற்றவற்றுடன், சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்குதல், வரி வருமானத்தை கவனித்துக்கொள்வது மற்றும் வருடாந்திர கணக்குகளின் தயாரிப்பு, மதிப்பீடு அல்லது தணிக்கை அல்லது வணிக நிர்வாகத்தின் நடத்தை தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். நடைமுறையில், குடியேற்றம் மற்றும் கூடுதல் சேவைகளை வழங்குதல் ஆகியவை பெரும்பாலும் பிரிக்கப்படுகின்றன; இந்த சேவைகள் ஒரே தரப்பினரால் வழங்கப்படவில்லை. கூடுதல் சேவைகளை வழங்கும் கட்சி வாடிக்கையாளரை குடியேற்ற அல்லது அதற்கு நேர்மாறாக வழங்கும் கட்சியுடன் தொடர்பு கொள்கிறது. இந்த வழியில், இரு வழங்குநர்களும் டச்சு அறக்கட்டளை அலுவலக மேற்பார்வை சட்டத்தின் எல்லைக்குள் வரவில்லை.

இருப்பினும், ஜூன் 6, 2018 இன் திருத்தம் மூலம், இந்த சேவைகளை பிரிப்பதற்கு தடை விதிக்க முன்மொழியப்பட்டது. டச்சு அறக்கட்டளை அலுவலக மேற்பார்வைச் சட்டத்தின்படி சேவை வழங்குநர்கள் நம்பகமான சேவையை நிரூபிக்கிறார்கள் என்பதை இந்த தடை விதிக்கிறது, அவர்கள் குடியிருப்புகளை வழங்குதல் மற்றும் கூடுதல் சேவைகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட சேவைகளை வழங்கும்போது. அனுமதி இல்லாமல், ஒரு சேவை வழங்குநருக்கு கூடுதல் சேவைகளை வழங்கவும், பின்னர் வாடிக்கையாளரை குடியேற்றத்தை வழங்கும் தரப்பினருடன் தொடர்பு கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும், அனுமதி இல்லாத ஒரு சேவை வழங்குநர் ஒரு வாடிக்கையாளரை பல்வேறு தரப்பினருடன் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் ஒரு இடைத்தரகராக செயல்படக்கூடாது, அவர்கள் வீடு மற்றும் கூடுதல் சேவைகளை வழங்க முடியும். டச்சு அறக்கட்டளை அலுவலக மேற்பார்வை சட்டத்தை திருத்துவதற்கான மசோதா இப்போது செனட்டில் உள்ளது. இந்த மசோதா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்போது, ​​இது பல நிறுவனங்களுக்கு பெரும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்; தற்போதைய நிறுவனங்கள் தொடர டச்சு அறக்கட்டளை அலுவலக மேற்பார்வை சட்டத்தின் கீழ் நிறைய நிறுவனங்கள் அனுமதி பெற விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

இந்த
Law & More B.V.