வகைகள் வலைப்பதிவு செய்தி

டச்சு உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவு அளிக்கிறது மற்றும் தீர்மானித்தது…

சந்தை மதிப்பைக் கோருங்கள்

இது யாருக்கும் ஏற்படலாம்: நீங்களும் உங்கள் காரும் ஒரு கார் விபத்தில் சிக்கி, உங்கள் கார் மொத்தம். மொத்த வாகனத்தின் சேதத்தை கணக்கிடுவது பெரும்பாலும் கடுமையான விவாதத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. டச்சு உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவு அளிக்கிறது மற்றும் அந்த வழக்கில் ஒருவர் நஷ்டத்தின் போது காரின் சந்தை மதிப்பைக் கோரலாம் என்று தீர்மானித்துள்ளது. இது டச்சு சட்டக் கொள்கையிலிருந்து பின்வருமாறு, பின்தங்கிய தரப்பினர் முடிந்தவரை சேதத்தை ஏற்படுத்தாவிட்டால் அவர் இருந்திருக்கும் நிலைக்கு மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும்.

இந்த