நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுவான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

தயாரிப்புகளை விற்கும் அல்லது சேவைகளை வழங்கும் தொழில் முனைவோர் பெரும்பாலும் தயாரிப்பு அல்லது சேவையைப் பெறுபவருடனான உறவைக் கட்டுப்படுத்த பொதுவான விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் பயன்படுத்துகின்றனர். பெறுநர் நுகர்வோராக இருக்கும்போது, ​​அவர் நுகர்வோர் பாதுகாப்பைப் பெறுகிறார். 'வலுவான' தொழில்முனைவோருக்கு எதிராக 'பலவீனமான' நுகர்வோரைப் பாதுகாக்க நுகர்வோர் பாதுகாப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. ஒரு பெறுநர் நுகர்வோர் பாதுகாப்பைப் பெறுகிறாரா என்பதைத் தீர்மானிக்க, முதலில் ஒரு நுகர்வோர் என்ன என்பதை வரையறுக்க வேண்டியது அவசியம். ஒரு நுகர்வோர் என்பது ஒரு இயற்கையான நபர், அவர் ஒரு இலவச தொழில் அல்லது வணிகத்தை கடைப்பிடிக்கவில்லை அல்லது அவரது வணிக அல்லது தொழில்முறை நடவடிக்கைகளுக்கு வெளியே செயல்படும் ஒரு இயற்கை நபர். சுருக்கமாக, நுகர்வோர் என்பது வணிகரீதியான, தனிப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவையை வாங்கும் சிலர்.

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

பொதுவான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பொறுத்து நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பது தொழில்முனைவோர் அனைத்தையும் அவர்களின் பொதுவான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் சேர்க்க முடியாது என்பதாகும். ஒரு விதி நியாயமற்ற முறையில் கடுமையானதாக இருந்தால், இந்த விதி நுகர்வோருக்கு பொருந்தாது. டச்சு சிவில் கோட்டில், கருப்பு மற்றும் சாம்பல் பட்டியல் என்று அழைக்கப்படுவது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கறுப்புப் பட்டியலில் எப்போதுமே நியாயமற்ற கடுமையானதாகக் கருதப்படும் விதிகள் உள்ளன, சாம்பல் பட்டியலில் வழக்கமாக (மறைமுகமாக) நியாயமற்ற முறையில் கடுமையானதாக இருக்கும் விதிகள் உள்ளன. சாம்பல் பட்டியலில் இருந்து ஒரு ஏற்பாடு ஏற்பட்டால், இந்த விதிமுறை நியாயமானது என்பதை நிறுவனம் நிரூபிக்க வேண்டும். பொதுவான விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் கவனமாகப் படிக்க எப்போதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது என்றாலும், டச்சு சட்டத்தால் நியாயமற்ற விதிகளுக்கு எதிராக நுகர்வோர் பாதுகாக்கப்படுகிறார்.

இந்த
Law & More B.V.