சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை

சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை

நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளில் பெரும்பாலும் ஒரு தரப்பினருக்கு மாநிலத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இழப்பீடுகளை வழங்குவதற்கான உத்தரவுகள் உள்ளன. நடவடிக்கைகளுக்கான கட்சிகள் ஒரு புதிய நடைமுறையின் அடிப்படையில் உள்ளன, அதாவது சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை. இருப்பினும், அந்த வழக்கில் கட்சிகள் சதுர ஒன்றிற்கு திரும்பவில்லை. உண்மையில், சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை முக்கிய நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாகக் கருதப்படலாம், இது சேதப் பொருட்களையும், செலுத்த வேண்டிய இழப்பீட்டின் அளவையும் தீர்மானிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த நடைமுறை, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட சேதப் பொருள் இழப்பீட்டுக்கு தகுதியானதா அல்லது காயமடைந்த தரப்பினரின் சூழ்நிலைகள் காரணமாக இழப்பீட்டுக் கடமை எந்த அளவிற்கு குறைக்கப்படுகிறது என்பதைப் பற்றி கவலைப்படலாம். இந்த வகையில், சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை முக்கிய நடவடிக்கைகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது, இது பொறுப்பின் அடிப்படையை தீர்மானிப்பது மற்றும் இழப்பீடு ஒதுக்கீடு செய்வது தொடர்பானது.

சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை

முக்கிய நடவடிக்கைகளில் பொறுப்பின் அடிப்படை நிறுவப்பட்டிருந்தால், நீதிமன்றங்கள் கட்சிகளை சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறைக்கு பரிந்துரைக்கலாம். இருப்பினும், அத்தகைய பரிந்துரை எப்போதும் முக்கிய நடவடிக்கைகளில் நீதிபதியின் சாத்தியக்கூறுகளுக்கு சொந்தமானது அல்ல. அடிப்படைக் கொள்கை என்னவென்றால், நீதிபதி, கொள்கையளவில், இழப்பீட்டை செலுத்த உத்தரவிடப்பட்ட தீர்ப்பில் சேதத்தை தானே மதிப்பிட வேண்டும். முக்கிய நடவடிக்கைகளில் சேதம் மதிப்பீடு சாத்தியமில்லை என்றால், எடுத்துக்காட்டாக, இது எதிர்கால சேதத்தைப் பற்றி கவலைப்படுவதால் அல்லது மேலதிக விசாரணை தேவைப்படுவதால், முக்கிய நடவடிக்கைகளில் உள்ள நீதிபதி இந்த கொள்கையிலிருந்து விலகி, தரவுகளை சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறைக்கு பரிந்துரைக்க முடியும். கூடுதலாக, சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை இயல்புநிலை அல்லது சித்திரவதை போன்ற சேதங்களை செலுத்துவதற்கான சட்டபூர்வமான கடமைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். எனவே, ஒரு ஒப்பந்தம் போன்ற ஒரு சட்டச் செயலால் எழும் சேதங்களை செலுத்த வேண்டிய கடமைக்கு வரும்போது சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை சாத்தியமில்லை.

ஒரு தனி ஆனால் அடுத்தடுத்த சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறையின் சாத்தியத்திற்கு பல நன்மைகள் உள்ளன

உண்மையில், பிரதான மற்றும் பின்வரும் சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறைக்கு இடையிலான பிளவு சேதத்தின் அளவை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய அவசியமின்றி பொறுப்பின் சிக்கலை முதலில் விவாதிக்க உதவுகிறது மற்றும் அதை உறுதிப்படுத்த குறிப்பிடத்தக்க செலவுகளைச் செய்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நீதிபதி மற்ற கட்சியின் பொறுப்பை நிராகரிப்பார் என்று மறுக்க முடியாது. அவ்வாறான நிலையில், சேதத்தின் அளவு மற்றும் அதற்கான செலவுகள் பற்றிய விவாதம் வீணாக இருந்திருக்கும். கூடுதலாக, நீதிமன்றத்தால் பொறுப்பு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால், இழப்பீட்டின் அளவு குறித்து கட்சிகள் நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே ஒரு ஒப்பந்தத்தை எட்டலாம். அந்த வழக்கில், மதிப்பீட்டின் செலவும் முயற்சியும் காப்பாற்றப்படுகின்றன. உரிமைகோருபவருக்கு மற்றொரு முக்கியமான நன்மை சட்ட செலவுகளின் அளவு. முக்கிய நடவடிக்கைகளில் உரிமைகோருபவர் பொறுப்புப் பிரச்சினையில் மட்டுமே வழக்குத் தொடரும்போது, ​​நடவடிக்கைகளின் செலவுகள் தீர்மானிக்கப்படாத மதிப்பின் உரிமைகோரலுடன் பொருந்துகின்றன. முக்கிய நடவடிக்கைகளில் கணிசமான அளவு இழப்பீடு உடனடியாக கோரப்பட்டதை விட இது குறைந்த செலவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை முக்கிய நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாகக் காணப்பட்டாலும், அது ஒரு சுயாதீனமான செயல்முறையாகத் தொடங்கப்பட வேண்டும். சேத அறிக்கையை மற்ற தரப்பினருக்கு வழங்குவதன் மூலம் இது செய்யப்படுகிறது. ஒரு சப் போனா மீது விதிக்கப்படும் சட்டத் தேவைகளும் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். உள்ளடக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, சேத அறிக்கையில் “கலைப்பு கோரப்படும் சேதத்தின் போக்கை விரிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது”, வேறுவிதமாகக் கூறினால் சேதமடைந்த பொருட்களின் கண்ணோட்டம். கொள்கையளவில் இழப்பீட்டுத் தொகையை மீட்டெடுக்கவோ அல்லது ஒவ்வொரு சேதப் பொருளுக்கும் சரியான தொகையைக் கூறவோ தேவையில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, கூறப்படும் உண்மைகளின் அடிப்படையில் சேதத்தை நீதிபதி சுயாதீனமாக மதிப்பிட வேண்டும். இருப்பினும், உரிமைகோரலுக்கான காரணங்கள் சேத அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். வரையப்பட்ட சேத அறிக்கை கொள்கை அடிப்படையில் பிணைக்கப்படவில்லை மற்றும் சேத அறிக்கை வழங்கப்பட்ட பிறகும் புதிய உருப்படிகளைச் சேர்க்க முடியும்.

சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறையின் மேலும் படிப்பு சாதாரண நீதிமன்ற நடைமுறைக்கு ஒத்ததாகும். உதாரணமாக, முடிவின் சாதாரண மாற்றமும் நீதிமன்றத்தில் ஒரு விசாரணையும் உள்ளது. இந்த நடைமுறையில் சான்றுகள் அல்லது நிபுணர் அறிக்கைகள் கோரப்படலாம் மற்றும் நீதிமன்ற கட்டணம் மீண்டும் வசூலிக்கப்படும். இந்த நடவடிக்கைகளில் பிரதிவாதி ஒரு வழக்கறிஞரை மீண்டும் நிறுவுவது அவசியம். சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறையில் பிரதிவாதி தோன்றவில்லை என்றால், இயல்புநிலை வழங்கப்படலாம். இறுதித் தீர்ப்புக்கு வரும்போது, ​​அதில் அனைத்து வகையான இழப்பீடுகளையும் செலுத்த உத்தரவிடலாம், வழக்கமான விதிகளும் பொருந்தும். சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறையில் உள்ள தீர்ப்பும் அமல்படுத்தக்கூடிய தலைப்பை வழங்குகிறது, மேலும் சேதம் தீர்மானிக்கப்பட்டது அல்லது தீர்க்கப்பட்டது.

சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறைக்கு வரும்போது, ​​ஒரு வழக்கறிஞரை அணுகுவது நல்லது. பிரதிவாதியின் விஷயத்தில், இது கூட அவசியம். இது விசித்திரமானதல்ல. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, சேத மதிப்பீட்டின் கோட்பாடு மிகவும் விரிவானது மற்றும் சிக்கலானது. நீங்கள் இழப்பு மதிப்பீட்டைக் கையாளுகிறீர்களா அல்லது சேத மதிப்பீட்டு நடைமுறை பற்றிய கூடுதல் தகவலை விரும்புகிறீர்களா? இன் வழக்கறிஞர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும் Law & More. Law & More வக்கீல்கள் நடைமுறைச் சட்டம் மற்றும் சேத மதிப்பீட்டில் வல்லுநர்கள் மற்றும் உரிமைகோரல் நடைமுறையின் போது உங்களுக்கு சட்ட ஆலோசனை அல்லது உதவியை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள்.

Law & More