நீங்கள் டச்சுக்காரரா, வெளிநாட்டில் திருமணம் செய்ய விரும்புகிறீர்களா?

டச்சு நபர்

பல டச்சுக்காரர்கள் இதைப் பற்றி கனவு காண்கிறார்கள்: வெளிநாட்டில் ஒரு அழகான இடத்தில் திருமணம் செய்துகொள்வது, கிரீஸ் அல்லது ஸ்பெயினில் உங்கள் அன்பான, வருடாந்திர விடுமுறை இடமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், நீங்கள் - ஒரு டச்சு நபராக - வெளிநாட்டில் திருமணம் செய்ய விரும்பினால், நீங்கள் நிறைய சம்பிரதாயங்களையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் மற்றும் நிறைய கேள்விகளைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். உதாரணமாக, நீங்கள் விரும்பும் நாட்டில் கூட திருமணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறீர்களா? நீங்கள் திருமணம் செய்ய என்ன ஆவணங்கள் தேவை? சட்டப்பூர்வமாக்கல் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள். நீங்கள் திருமண சான்றிதழ் ஆங்கிலம், பிரஞ்சு அல்லது ஜெர்மன் மொழிகளில் இல்லாதபோது உங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ மொழிபெயர்ப்பு தேவைப்படும்.

இந்த
Law & More B.V.