மின்னஞ்சல் முகவரிகள் மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் நோக்கம்

மின்னஞ்சல் முகவரிகள் மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் நோக்கம்

பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை

XX இல்th மே மாதத்தில், பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை (ஜிடிபிஆர்) நடைமுறைக்கு வரும். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் தவணை மூலம், தனிப்பட்ட தரவுகளின் பாதுகாப்பு பெருகிய முறையில் முக்கியமானது. தரவு பாதுகாப்பு தொடர்பாக நிறுவனங்கள் அதிக மற்றும் கடுமையான விதிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் தவணையின் விளைவாக பல்வேறு கேள்விகள் எழுகின்றன. நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை, எந்தத் தரவு தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்படுகிறது என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் நோக்கத்தின் கீழ் வரும். மின்னஞ்சல் முகவரிகளின் நிலை இதுதான்: ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி தனிப்பட்ட தரவுகளாக கருதப்படுகிறதா? மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உட்பட்டதா? இந்த கேள்விகளுக்கு இந்த கட்டுரையில் பதிலளிக்கப்படும்.

தனிப்பட்ட தகவல்

ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி தனிப்பட்ட தரவுகளாக கருதப்படுகிறதா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்க, தனிப்பட்ட தரவு என்ற சொல் வரையறுக்கப்பட வேண்டும். இந்த சொல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுரை 4 துணை ஒரு ஜிடிபிஆர் அடிப்படையில், தனிப்பட்ட தரவு என்பது அடையாளம் காணப்பட்ட அல்லது அடையாளம் காணக்கூடிய இயற்கை நபர் தொடர்பான எந்தவொரு தகவலையும் குறிக்கிறது. அடையாளம் காணக்கூடிய இயற்கையான நபர் என்பது ஒரு பெயர், அடையாள எண், இருப்பிடத் தரவு அல்லது ஆன்லைன் அடையாளங்காட்டி போன்ற அடையாளங்காட்டியைக் குறிக்கும் வகையில், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு நபர். தனிப்பட்ட தரவு என்பது இயற்கை நபர்களைக் குறிக்கிறது. எனவே, இறந்த நபர்கள் அல்லது சட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் தனிப்பட்ட தரவுகளாக கருதப்படவில்லை.

மின்னஞ்சல் முகவரி

இப்போது தனிப்பட்ட தரவின் வரையறை தீர்மானிக்கப்படுகிறது, ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்பட்டால் அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தனிப்பட்ட தரவாக இருக்கலாம் என்று டச்சு வழக்கு சட்டம் குறிக்கிறது, ஆனால் இது எப்போதும் அப்படி இல்லை. மின்னஞ்சல் முகவரியின் அடிப்படையில் ஒரு இயற்கை நபர் அடையாளம் காணப்படுகிறாரா அல்லது அடையாளம் காணப்படுகிறாரா என்பதைப் பொறுத்தது. [1] மின்னஞ்சல் முகவரியை தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் காண முடியுமா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்க நபர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை கட்டமைத்த விதம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். நிறைய இயற்கை நபர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை முகவரியை தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருத வேண்டும். ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி பின்வரும் வழியில் கட்டமைக்கப்படும் போது இது எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும்: firstname.lastname@gmail.com. இந்த மின்னஞ்சல் முகவரி முகவரியைப் பயன்படுத்தும் இயற்கையான நபரின் முதல் மற்றும் கடைசி பெயரை அம்பலப்படுத்துகிறது. எனவே, இந்த மின்னஞ்சல் முகவரியின் அடிப்படையில் இந்த நபரை அடையாளம் காண முடியும். வணிக நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளில் தனிப்பட்ட தரவுகளும் இருக்கலாம். ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி பின்வரும் வழியில் கட்டமைக்கப்படும் போது இதுதான்: initials.lastname@nameofcompany.com. மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்தும் நபரின் முதலெழுத்துக்கள் என்ன, அவரது கடைசி பெயர் என்ன, இந்த நபர் எங்கு பணிபுரிகிறார் என்பதை இந்த மின்னஞ்சல் முகவரியிலிருந்து பெறலாம். எனவே, இந்த மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்துபவர் மின்னஞ்சல் முகவரியின் அடிப்படையில் அடையாளம் காணப்படுவார்.

ஒரு இயற்கை நபரை அடையாளம் காண முடியாதபோது ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி தனிப்பட்ட தரவுகளாக கருதப்படுவதில்லை. உதாரணமாக பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரி பயன்படுத்தப்படும்போது இதுதான்: puppy12@hotmail.com. இந்த மின்னஞ்சல் முகவரியில் இயற்கையான நபரை அடையாளம் காணக்கூடிய எந்த தரவும் இல்லை. Info@nameofcompany.com போன்ற நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான மின்னஞ்சல் முகவரிகளும் தனிப்பட்ட தரவுகளாக கருதப்படுவதில்லை. இந்த மின்னஞ்சல் முகவரியில் இயற்கையான நபரை அடையாளம் காணக்கூடிய தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் இல்லை. மேலும், மின்னஞ்சல் முகவரி ஒரு இயற்கையான நபரால் பயன்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் ஒரு சட்ட நிறுவனத்தால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, இது தனிப்பட்ட தரவுகளாக கருதப்படவில்லை. டச்சு வழக்குச் சட்டத்திலிருந்து மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தனிப்பட்ட தரவுகளாக இருக்கலாம் என்று முடிவு செய்யலாம், ஆனால் இது எப்போதும் அப்படி இருக்காது; இது மின்னஞ்சல் முகவரியின் கட்டமைப்பைப் பொறுத்தது.

இயற்கையான நபர்களை அவர்கள் பயன்படுத்தும் மின்னஞ்சல் முகவரியால் அடையாளம் காண ஒரு பெரிய வாய்ப்பு உள்ளது, இது மின்னஞ்சல் முகவரிகளை தனிப்பட்ட தரவை உருவாக்குகிறது. மின்னஞ்சல் முகவரிகளை தனிப்பட்ட தரவுகளாக வகைப்படுத்த, பயனர்களை அடையாளம் காண நிறுவனம் உண்மையில் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பயன்படுத்துகிறதா என்பது முக்கியமல்ல. இயற்கையான நபர்களை அடையாளம் காணும் நோக்கத்துடன் ஒரு நிறுவனம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பயன்படுத்தாவிட்டாலும், இயற்கை நபர்களை அடையாளம் காணக்கூடிய மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. தரவை தனிப்பட்ட தரவுகளாக நியமிக்க ஒரு நபருக்கும் தரவுக்கும் இடையிலான ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப அல்லது தற்செயலான தொடர்பும் போதுமானதாக இல்லை. இருப்பினும், பயனர்களை அடையாளம் காண மின்னஞ்சல் முகவரிகள் பயன்படுத்தப்படலாம் எனில், எடுத்துக்காட்டாக மோசடி வழக்குகளைக் கண்டறிய, மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இதில், நிறுவனம் இந்த நோக்கத்திற்காக மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறதா இல்லையா என்பது முக்கியமல்ல. இயற்கையான நபரை அடையாளம் காணும் நோக்கத்திற்காக தரவைப் பயன்படுத்தக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கும்போது சட்டம் தனிப்பட்ட தரவைப் பற்றி பேசுகிறது. [2]

சிறப்பு தனிப்பட்ட தரவு

மின்னஞ்சல் முகவரிகள் பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்பட்டாலும், அவை சிறப்பு தனிப்பட்ட தரவு அல்ல. சிறப்பு தனிப்பட்ட தரவு என்பது இன அல்லது இன தோற்றம், அரசியல் கருத்துக்கள், மத அல்லது தத்துவ நம்பிக்கைகள் அல்லது வர்த்தக உறுப்பினர் மற்றும் மரபணு அல்லது பயோமெட்ரிக் தரவுகளை வெளிப்படுத்தும் தனிப்பட்ட தரவு. இது கட்டுரை 9 ஜிடிபிஆரிலிருந்து பெறப்பட்டது. மேலும், ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரியில் வீட்டு முகவரியைக் காட்டிலும் குறைவான பொதுத் தகவல்கள் உள்ளன. ஒருவரின் வீட்டு முகவரியை விட ஒருவரின் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பற்றிய அறிவைப் பெறுவது மிகவும் கடினம், மேலும் மின்னஞ்சல் முகவரி பொதுவில் உள்ளதா இல்லையா என்பது மின்னஞ்சல் முகவரியின் பயனரைப் பொறுத்தது. மேலும், மறைத்து வைத்திருக்க வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரியைக் கண்டுபிடிப்பது, மறைத்து வைத்திருக்க வேண்டிய வீட்டு முகவரியைக் கண்டுபிடிப்பதைக் காட்டிலும் குறைவான கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. வீட்டு முகவரியைக் காட்டிலும் மின்னஞ்சல் முகவரியை மாற்றுவது எளிதானது மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியைக் கண்டுபிடிப்பது டிஜிட்டல் தொடர்புக்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் வீட்டு முகவரியைக் கண்டுபிடிப்பது தனிப்பட்ட தொடர்புக்கு வழிவகுக்கும். [3]

தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்குதல்

மின்னஞ்சல் முகவரிகள் பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்படுவதை நாங்கள் நிறுவியுள்ளோம். இருப்பினும், ஜிடிபிஆர் தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்கும் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். தனிப்பட்ட தரவைப் பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு செயலிலும் தனிப்பட்ட தரவின் செயலாக்கம் உள்ளது. இது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மேலும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுரை 4 துணை 2 ஜிடிபிஆரின் படி, தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்குவது என்பது தனிப்பட்ட தரவுகளில் செய்யப்படும் எந்தவொரு செயல்பாட்டையும், தானியங்கி வழிமுறைகளாலும் இல்லாவிட்டாலும். தனிப்பட்ட தரவின் சேகரிப்பு, பதிவு செய்தல், ஒழுங்கமைத்தல், கட்டமைத்தல், சேமித்தல் மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகள். நிறுவனங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தொடர்பாக மேற்கூறிய செயல்பாடுகளைச் செய்யும்போது, ​​அவை தனிப்பட்ட தரவைச் செயலாக்குகின்றன. அவ்வாறான நிலையில், அவை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உட்பட்டவை.

தீர்மானம்

ஒவ்வொரு மின்னஞ்சல் முகவரியும் தனிப்பட்ட தரவுகளாக கருதப்படுவதில்லை. இருப்பினும், மின்னஞ்சல் முகவரிகள் இயற்கையான நபரைப் பற்றி அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்களை வழங்கும்போது அவை தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்தும் இயல்பான நபரை அடையாளம் காணக்கூடிய வகையில் நிறைய மின்னஞ்சல் முகவரிகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்னஞ்சல் முகவரியில் ஒரு இயற்கையான நபரின் பெயர் அல்லது பணியிடங்கள் இருக்கும்போது இதுதான். எனவே, நிறைய மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தனிப்பட்ட தரவுகளாக கருதப்படும். தனிப்பட்ட தரவு எனக் கருதப்படும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் மற்றும் இல்லாத மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கு இடையில் வேறுபாடு காண்பது நிறுவனங்களுக்கு கடினம், ஏனெனில் இது முற்றிலும் மின்னஞ்சல் முகவரியின் கட்டமைப்பைப் பொறுத்தது. எனவே, தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்கும் நிறுவனங்கள், தனிப்பட்ட தரவுகளாகக் கருதப்படும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைக் காணும் என்று சொல்வது பாதுகாப்பானது. இதன் பொருள் இந்த நிறுவனங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உட்பட்டவை மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இணக்கமான தனியுரிமைக் கொள்கையை செயல்படுத்த வேண்டும்.

[1] ECLI: NL: GHAMS: 2002: AE5514.

[2] கமர்ஸ்டுக்கன் II 1979/80, 25 892, 3 (எம்விடி).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2002: AE5514.

தனியுரிமை அமைப்புகள்
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உலாவி வழியாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் இணைய உலாவி அமைப்புகள் மூலம் குக்கீகளை கட்டுப்படுத்தலாம், தடுக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு உட்பொதிப்புகளை அனுமதிக்க உங்கள் விருப்பத்தை கீழே தேர்ந்தெடுத்து வழங்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகள், நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு செயலாக்குகிறோம் என்பது பற்றிய முழுமையான தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் சரிபார்க்கவும் தனியுரிமை கொள்கை
Law & More B.V.