நிலையான கால வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தம்

நிலையான கால வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தம்

நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தங்கள் விதிவிலக்காக இருந்தபோதிலும், அவை விதியாகிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தம் தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அத்தகைய வேலை ஒப்பந்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முடிக்கப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் ஆறு மாதங்கள் அல்லது ஒரு வருடத்திற்கு முடிக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, இந்த ஒப்பந்தம் வேலையின் காலத்திற்கும் முடிக்கப்படலாம். வேலை ஒப்பந்தத்தை வழங்கும்போது நீங்கள் என்ன கவனம் செலுத்த வேண்டும்? அதில் என்ன போடுகிறீர்கள்? வேலை ஒப்பந்தம் எப்படி முடிவடைகிறது?

அது என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தம் உள்ளது. இது சில மாதங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் பல வருடங்களாக இருக்கலாம். அதன் பிறகு, நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தம் முடிவடைகிறது. எனவே, அது தானாகவே முடிவடைகிறது, மேலும் எந்த நடவடிக்கையும் முதலாளி அல்லது பணியாளரால் எடுக்கப்படக்கூடாது. எவ்வாறாயினும், நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தம் காலாவதியாகும் போது, ​​அறிவிப்பு காலத்திற்கு இணங்கவில்லை என்றால், சேதங்களுக்கு முதலாளி பொறுப்பேற்கலாம். 'தானியங்கி' காலாவதியின் விளைவு என்னவென்றால், பணியாளர்கள் ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தில் குறைவான உறுதியைக் கொண்டுள்ளனர். பணியாளரின். காலவரையற்ற காலத்திற்கு ஒரு வேலை ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டால், வேலை ஒப்பந்தத்தின் முடிவு அல்லது கலைப்பு நிகழ வேண்டும். இந்த முடிவின் வடிவங்களுக்கு சில நிபந்தனைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக மோசமான பொருளாதார காலங்களில், நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தம் முதலாளிகளுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான விருப்பமாக மாறியுள்ளது.

ஒரு நிலையான கால ஒப்பந்தத்தை வழங்கவும்.

ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கு முன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய பல முக்கியமான புள்ளிகள் உள்ளன:

சங்கிலி ஏற்பாடு: நிலையான கால ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கை

ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்துடன் சங்கிலி விதி என்று அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தம் நிரந்தர வேலை ஒப்பந்தமாக மாறும் போது இது தீர்மானிக்கிறது. இந்த ஒழுங்குமுறையின்படி, 36 மாதங்களில் அதிகபட்சமாக மூன்று தொடர்ச்சியான தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தங்களை நீங்கள் முடிக்கலாம். மற்ற ஏற்பாடுகள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் பொருந்தும்

மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்களை நீங்கள் முடிக்கிறீர்களா? அல்லது வேலை ஒப்பந்தங்கள் 36 மாதங்கள் வரையிலான இடைவெளிகள் உட்பட 6 மாதங்களுக்கு மேல் உள்ளதா? மேலும் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கையை அல்லது இந்த காலத்தை அதிகரிக்கும் எந்த விதியும் இல்லையா? கடைசி தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தம் தானாகவே நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தமாக மாறும்.

ஊழியர் அவர்களுக்கு இடையே ஆறு மாதங்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவாக சேவையில் இருந்து இருந்தால், வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்கும். வேலை ஒப்பந்தங்களின் சங்கிலியை உடைக்க விரும்புகிறீர்களா? பின்னர் நீங்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

சாவோ

ஒரு கூட்டு பேரம் பேசும் ஒப்பந்தம் (CAO) சில நேரங்களில் ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தங்களின் சங்கிலி விதிக்கு விதிவிலக்குகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். நீண்ட காலத்திற்கு அதிக தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தங்களை அனுமதிக்கும் விதிகளைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். உங்கள் நிறுவனம் அல்லது தொழில்துறை கூட்டு தொழிலாளர் ஒப்பந்தம் உள்ளதா? இந்த பகுதியில் என்ன ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை சரிபார்க்கவும்.

சமமான சிகிச்சை

ஊழியர்கள் சமமான சிகிச்சையை நம்ப வேண்டும். நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தை வழங்கும்போதும் இது பொருந்தும். உதாரணமாக, ஒரு கர்ப்பிணிப் பணியாளர் அல்லது நீண்டகாலமாக நோய்வாய்ப்பட்ட பணியாளரின் தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தத்தை கர்ப்பம் அல்லது நாள்பட்ட நோயின் அடிப்படையில் புதுப்பிக்கக் கூடாது என்பது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

அடுத்தடுத்து வந்த முதலாளிகள்

அடுத்தடுத்து முதலாளிகள் இருக்கிறார்களா? பின்னர் வேலை ஒப்பந்தங்களின் சங்கிலி தொடர்கிறது (மற்றும் கணக்கிடப்படலாம்). ஒரு நிறுவனத்தை கையகப்படுத்துவதில் அடுத்தடுத்த முதலாளிகள் இருக்கலாம். அல்லது ஒரு பணியாளர் ஒரு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனத்தால் பணியமர்த்தப்பட்டால், பின்னர் நேரடியாக ஒரு முதலாளியால். பணியாளர் பின்னர் வேறு ஒரு முதலாளியைப் பெறுகிறார், ஆனால் அதே அல்லது ஒத்த வேலையைத் தொடர்ந்து செய்கிறார்.

ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்கம்

வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்கம் பெரும்பாலும் திறந்தநிலை வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்துடன் ஒத்துப்போகிறது. இருப்பினும், சில தனித்தன்மைகள் உள்ளன:

காலம்

ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தம் வேலை ஒப்பந்தத்தின் காலத்தைக் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த சொல் பொதுவாக தொடக்க தேதி மற்றும் முடிவு தேதியுடன் குறிக்கப்படுகிறது.

ஒரு தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தத்தில் முடிவு தேதி இல்லை என்பதும் சாத்தியமாகும், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு திட்டத்தின் காலத்திற்கான வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் விஷயத்தில். அல்லது நீண்ட கால நோய்வாய்ப்பட்ட பணியாளரை அவர்கள் சுதந்திரமாக பணியைத் தொடங்கும் வரை மாற்றவும். அந்த சந்தர்ப்பங்களில், நீங்கள் திட்டத்தின் முடிவை அல்லது நீண்ட கால நோய்வாய்ப்பட்ட பணியாளரின் வருவாயை புறநிலையாக தீர்மானிக்க முடியும். வேலை ஒப்பந்தத்தின் முடிவு அந்த புறநிலை நிர்ணயத்தைப் பொறுத்தது மற்றும் பணியாளர் அல்லது முதலாளியின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அல்ல.

இடைக்கால அறிவிப்பு ஷரத்து

ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தில் இடைக்கால பணிநீக்க விதியை உள்ளடக்குவது புத்திசாலித்தனமானது. இந்த விதி வேலை ஒப்பந்தத்தை முன்கூட்டியே நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. அறிவிப்பு காலத்தை பெயரிட மறக்காதீர்கள். ஒரு முதலாளி மட்டுமல்ல, ஒரு பணியாளரும் வேலை ஒப்பந்தத்தை முன்கூட்டியே முடிக்க முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

தகுதிகாண்

ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தில் ஒரு தகுதிகாண் காலம் சில நேரங்களில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. பின்வரும் ஒப்பந்த காலத்துடன் தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தங்களில் தகுதிகாண் காலத்தை மட்டுமே நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள முடியும்:

 • ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் ஆனால் இரண்டு வருடங்களுக்கும் குறைவானது: அதிகபட்சம் ஒரு மாத சோதனைக் காலம்;
 • 2 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல்: அதிகபட்சம் இரண்டு மாதங்கள் சோதனைக் காலம்;
 • இறுதி தேதி இல்லாமல்: அதிகபட்சம் ஒரு மாத சோதனை காலம்.

போட்டி விதி

ஜனவரி 1, 2015 முதல், ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தில் போட்டி அல்லாத விதியைச் சேர்ப்பது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த முக்கிய விதிக்கு விதிவிலக்கு என்னவென்றால், போட்டி அல்லாத நிபந்தனையுடன், கணிசமான வணிகம் அல்லது சேவை நலன்கள் காரணமாக, நிபந்தனை அவசியம் என்பதைக் காட்டும் காரணங்களின் அறிக்கையுடன் ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தில் போட்டி அல்லாத பிரிவு சேர்க்கப்படலாம். முதலாளியின் பகுதி. எனவே, போட்டியற்ற விதி விதிவிலக்கான சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்படலாம்.

விரைவான ஒப்பந்தம் எப்போது நிரந்தர ஒப்பந்தமாக மாறும்?

மூன்று தொடர்ச்சியான தற்காலிக ஒப்பந்தங்களுக்குப் பிறகு நிரந்தர ஒப்பந்தம்

ஒரு பணியாளருக்கு தானாக நிரந்தர ஒப்பந்தம் வழங்கப்படும்:

 • அவர் ஒரே முதலாளியுடன் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக ஒப்பந்தங்களைப் பெற்றுள்ளார், அல்லது;
 • அவர் ஒரே மாதிரியான வேலைக்காக அடுத்தடுத்த முதலாளிகளுடன் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளார். (உதாரணமாக, ஒரு பணியாளர் முதலில் ஒரு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் மூலம் பணிபுரிந்தால், பின்னர் நேரடியாக முதலாளியுடன் சேர்ந்தால்), மற்றும்;
 • ஒப்பந்தங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி (இடைவெளி) அதிகபட்சம் 6 மாதங்கள். வருடத்திற்கு 9 மாதங்கள் வரை செய்யக்கூடிய தற்காலிக தொடர்ச்சியான பணிகளுக்கு (பருவகால வேலைகளுக்கு மட்டும் அல்ல), ஒப்பந்தங்களுக்கு இடையே அதிகபட்சம் 3 மாதங்கள் இருக்கலாம். இருப்பினும், இது கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும், மேலும்;
 • பணியாளரின் 3வது ஒப்பந்தம் ஜனவரி 1, 2020 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு முடிவடைகிறது.
 • கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள உடன்படிக்கைகள் முன்னுரிமை பெறுவதால், கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் வேறு நிபந்தனைகள் இல்லை.

மூன்று வருட தற்காலிக ஒப்பந்தங்களுக்குப் பிறகு நிரந்தர ஒப்பந்தம்

ஒரு ஊழியர் தானாகவே நிரந்தர ஒப்பந்தத்தைப் பெறுகிறார்:

 • மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே முதலாளியுடன் பல தற்காலிக ஒப்பந்தங்களைப் பெற்றுள்ளார். அல்லது அடுத்தடுத்த முதலாளிகளுடன் ஒரே மாதிரியான வேலைக்காக;
 • ஒப்பந்தங்களுக்கு இடையே அதிகபட்சம் 6 மாதங்கள் (இடைவெளி) உள்ளது. வருடத்திற்கு 9 மாதங்கள் வரை செய்யக்கூடிய தற்காலிக தொடர்ச்சியான பணிகளுக்கு (பருவகால வேலைகளுக்கு மட்டும் அல்ல), ஒப்பந்தங்களுக்கு இடையே அதிகபட்சம் 3 மாதங்கள் இருக்கலாம். இருப்பினும், இது கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்;
 • கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் வேறு எந்த விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும் இல்லை.

விதிவிலக்குகள்

சங்கிலி விதி சிலருக்கு மட்டுமே பொருந்தும். பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் நிரந்தர ஒப்பந்தத்திற்கான தானியங்கி நீட்டிப்புக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை:

 • BBL (தொழில் பயிற்சி) படிப்புக்கான பயிற்சி ஒப்பந்தத்திற்கு;
 • 18 வயதிற்குட்பட்ட வயது, வாரத்திற்கு 12 மணிநேரம் வரை வேலை நேரம்;
 • ஏஜென்சி விதியுடன் ஒரு தற்காலிக பணியாளர்;
 • நீங்கள் ஒரு பயிற்சியாளர்;
 • ஆசிரியர் அல்லது ஆசிரிய ஆதரவு ஊழியர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டால், நீங்கள் தொடக்கப் பள்ளியில் மாற்று ஆசிரியராக இருக்கிறீர்கள்;
 • உங்களுக்கு AOW வயது உள்ளது. ஒரு முதலாளி, மாநில ஓய்வூதிய வயதிலிருந்து 4 ஆண்டுகளில் பணியாளருக்கு ஆறு தற்காலிக ஒப்பந்தங்களை வழங்கலாம்.

நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தத்தின் முடிவு

ஒரு நிலையான கால வேலை ஒப்பந்தம் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட காலத்தின் முடிவில் அல்லது ஒரு திட்டம் முடிந்த பிறகு முடிவடைகிறது. இது 6 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தமா? அப்படியானால், நீங்கள் அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும், அதாவது, நீங்கள் வேலை ஒப்பந்தத்தை தொடர விரும்புகிறீர்களா மற்றும் அப்படியானால், எந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் அதை எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, நீங்கள் தற்காலிக வேலை ஒப்பந்தத்தை நீட்டிக்கவில்லை என்றால். வேலை ஒப்பந்தம் முடிவடைவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் நீங்கள் அறிவிப்பை வழங்கினால் நல்லது. நீங்கள் அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், ஒரு மாத சம்பளத்தை இழப்பீடாக செலுத்த வேண்டும். அல்லது, நீங்கள் அறிவிப்பை மிகவும் தாமதமாக வழங்கினால், ஒரு விகிதத் தொகை. அவர் சரியான நேரத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவித்தார் என்பதை முதலாளி நிரூபிக்க வேண்டும். எனவே, பதிவு செய்யப்பட்ட அஞ்சல் மூலம் அறிவிப்பை அனுப்பவும், ட்ராக் & ட்ரேஸ் ரசீதை வைத்திருக்கவும் பரிந்துரைக்கிறோம். தற்போது, ​​பெறுதல் மற்றும் வாசிப்பு உறுதிப்படுத்தலுடன் கூடிய மின்னஞ்சலும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தீர்மானம்

ஒரு வழக்கறிஞரால் வரைவு செய்யப்பட்ட தேவையான ஒப்பந்தங்களை (நிலையான கால மற்றும் திறந்தநிலை வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் போன்றவை) முதலாளி மற்றும் பணியாளர் இருவரும் வைத்திருப்பது புத்திசாலித்தனம். குறிப்பாக ஒரு முதலாளிக்கு, ஒரு ஒற்றை வரைவு எதிர்கால வேலை ஒப்பந்தங்களுக்கு அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரியை உருவாக்க முடியும். தற்செயலாக, இடைக்கால சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால் (எ.கா., பணிநீக்கம் அல்லது காவலில் உள்ள சிக்கல்கள்), ஒரு வழக்கறிஞரை ஈடுபடுத்துவதும் நல்லது. ஒரு நல்ல வழக்கறிஞர் அதிக சிக்கல்களைத் தடுக்க முடியும் மற்றும் ஏற்கனவே எழுந்துள்ள சிக்கல்களைத் தீர்க்க முடியும்.

தற்காலிக ஒப்பந்தங்களைப் பற்றி உங்களிடம் கேள்விகள் உள்ளதா அல்லது ஒப்பந்தம் வரையப்பட வேண்டுமா? அப்படியானால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். எங்கள் வழக்கறிஞர்கள் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் வேலைவாய்ப்பு சட்டம் உங்களுக்கு உதவ மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன்!

 

Law & More