விவாகரத்து செய்யும்போது ஓய்வூதியத்தை தானாக பிரிக்க அரசு விரும்புகிறது

விவாகரத்து பெறும் பங்காளிகள் ஒருவருக்கொருவர் ஓய்வூதியத்தில் பாதி பெறும் உரிமையை தானாகவே பெற ஏற்பாடு செய்ய டச்சு அரசாங்கம் விரும்புகிறது. சமூக விவகாரங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான டச்சு மந்திரி வ ou ட்டர் கூல்மீஸ் 2019 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் இரண்டாவது அறையில் ஒரு முன்மொழிவைப் பற்றி விவாதிக்க விரும்புகிறார். வரவிருக்கும் காலகட்டத்தில் அமைச்சர் ஓய்வூதிய வர்த்தகம் போன்ற சந்தை பங்கேற்பாளர்களுடன் சேர்ந்து இந்த திட்டத்தை இன்னும் விரிவாக செயல்படுத்தப் போகிறார் என்று அவர் எழுதினார் இரண்டாவது அறைக்கு எழுதிய கடிதத்தில்.

தற்போதைய அமைக்கப்பட்ட பங்காளிகளுக்கு ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதியைக் கோர இரண்டு ஆண்டுகள் உள்ளன

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதியை அவர்கள் கோரவில்லை என்றால், அவர்கள் இதை தங்கள் முன்னாள் கூட்டாளருடன் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

விவாகரத்து என்பது ஒரு கடினமான சூழ்நிலை, அதில் உங்கள் மனதில் நிறைய இருக்கிறது மற்றும் ஓய்வூதியம் ஒரு சிக்கலான தலைப்பு. பிரிவு ஆகலாம் மற்றும் குறைவாக கடினமாக வேண்டும். பாதிக்கப்படக்கூடிய கூட்டாளர்களை சிறப்பாக பாதுகாப்பதே இதன் நோக்கம் '' என்று அமைச்சர் கூறினார்.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

இந்த
Law & More B.V.