வகைகள் வலைப்பதிவு செய்தி

நெதர்லாந்தில் யாரோ பாலின பதவி இல்லாமல் பாஸ்போர்ட் பெற்றுள்ளனர்

நெதர்லாந்தில் முதன்முறையாக பாலின பதவி இல்லாமல் ஒருவர் பாஸ்போர்ட் பெற்றுள்ளார். செல்வி ஜீகர்ஸ் ஒரு ஆணாக உணரவில்லை, ஒரு பெண்ணைப் போல உணரவில்லை. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், லிம்பர்க் நீதிமன்றம் பாலினம் என்பது பாலியல் பண்புகள் அல்ல, ஆனால் பாலின அடையாளமாகும் என்று முடிவு செய்தது. எனவே, திருமதி ஜீகர்ஸ் தனது பாஸ்போர்ட்டில் நடுநிலை 'எக்ஸ்' பெறும் முதல் நபர் ஆவார். இந்த 'எக்ஸ்' முன்னர் தனது பாலினத்தை சுட்டிக்காட்டிய 'வி' ஐ மாற்றுகிறது.

திருமதி ஜீகர்ஸ் ஒரு பாலின-நடுநிலை பாஸ்போர்ட்டிற்கான தனது போராட்டத்தை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கினார்:

'பெண்' என்ற கூற்று சரியாக உணரவில்லை. இது இயற்கையான யதார்த்தத்தைப் பார்க்கும்போது சரியாக இருக்காது என்பது சட்ட சிதைந்த உண்மை. இயற்கையானது என்னை இந்த பூமியில் நடுநிலையாக வைத்திருக்கிறது '.

ஜீகர்ஸ் தனது பாஸ்போர்ட்டில் ஒரு 'எக்ஸ்' பெற்றார் என்பது அனைவருக்கும் 'எக்ஸ்' பெற முடியும் என்று அர்த்தமல்ல. பாஸ்போர்ட்டில் 'எம்' அல்லது 'வி' வைத்திருக்க விரும்பாத அனைவரும் இதை நீதிமன்றத்தின் முன் தனித்தனியாக அமல்படுத்த வேண்டும்.

https://nos.nl/artikel/2255409-geen-m-of-v-maar-x-eerste-genderneutrale-paspoort-uitgereikt.html

இந்த