ஜூலை 1, 2017 அன்று, நெதர்லாந்தில் தொழிலாளர் சட்டம் மாறுகிறது…

ஜூலை 1, 2017 அன்று, நெதர்லாந்தில் தொழிலாளர் சட்டம் மாறுகிறது. அதோடு உடல்நலம், பாதுகாப்பு மற்றும் தடுப்புக்கான நிபந்தனைகள்.

வேலை நிலைமைகள் வேலைவாய்ப்பு உறவில் ஒரு முக்கிய காரணியாக அமைகின்றன. எனவே முதலாளிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் தெளிவான ஒப்பந்தங்களிலிருந்து பயனடையலாம். இந்த நேரத்தில் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு சேவைகள், நிறுவன மருத்துவர்கள் மற்றும் முதலாளிகள் இடையே ஒரு பெரிய பன்முகத்தன்மை ஒப்பந்தங்கள் உள்ளன, இதனால் போதிய கவனிப்பு ஏற்படாது. இந்த சூழ்நிலையை எதிர்த்து, அரசாங்கம் அடிப்படை ஒப்பந்தத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

ஸ்டாப்பன்ப்ளான் ஆர்போசோர்க்

அரசாங்கம் «ஸ்டாப்பன்ப்ளான் ஆர்போசோர்க் launch ஐயும் தொடங்கும். இந்தத் திட்டம் நிறுவனத்திற்குள் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை ஒழுக்கமாக நிறைவேற்ற வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தில் முதலாளி மட்டுமல்ல, வேலைவாய்ப்பு ஆலோசகர் அல்லது ஊழியர்களின் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் வெளி சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு சேவை ஆகியவற்றிற்கும் ஒரு பங்கு இருக்கும்.

புதிய சட்டம் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்களா? ஜூன் 13, 2017 அன்று சமூக விவகாரங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் டிஜிட்டல் கருவித்தொகுப்பை the தொழிலாளர் சட்டத்தின் மாற்றங்கள் »வழங்கியது, அங்கு நீங்கள் சட்டத்தின் மாற்றங்கள் குறித்த உண்மைத் தாள்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் அனிமேஷன்களைக் காணலாம்.

இந்த
Law & More B.V.