சட்ட நடைமுறைகள் ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் நோக்கம் கொண்டவை…

சட்ட சிக்கல்கள்

சட்ட நடைமுறைகள் ஒரு சிக்கலுக்கு தீர்வு காணும் நோக்கம் கொண்டவை, ஆனால் பெரும்பாலும் முழுமையான எதிர்நிலையை அடைகின்றன. டச்சு ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ஹெயிலின் ஒரு ஆய்வின்படி, பாரம்பரிய செயல்முறை மாதிரி (போட்டி மாதிரி என்று அழைக்கப்படுபவை) கட்சிகளுக்கு இடையில் பிளவுகளை ஏற்படுத்துவதால், சட்ட சிக்கல்கள் குறைவாகவும் குறைவாகவும் தீர்க்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, நீதித்துறையின் டச்சு கவுன்சில் சோதனை விதிகளை அறிமுகப்படுத்துவதை ஆதரிக்கிறது, இது நீதிபதிகளுக்கு பிற வழிகளில் நீதித்துறை நடவடிக்கைகளை நடத்த வாய்ப்பளிக்கிறது.

இந்த
Law & More B.V.