வழக்குகளில் ஒருவர் எப்போதும் நிறைய சண்டையை எதிர்பார்க்கலாம்…

டச்சு உச்ச நீதிமன்றம்

வழக்குகளில் ஒருவர் எப்போதுமே நிறைய சண்டைகளை எதிர்பார்க்கலாம், அவர் சொன்னார்-அவள் சொன்னாள். வழக்கை மேலும் தெளிவுபடுத்த, சாட்சிகளை விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். அத்தகைய விசாரணையின் சிறப்பியல்புகளில் ஒன்று தன்னிச்சையானது. முடிந்தவரை கேட்கப்படாத பதில்களைப் பெற, விசாரணை நீதிபதி முன் 'தன்னிச்சையாக' நடைபெறும். நடைமுறை பொருளாதாரத்தின் கண்ணோட்டத்தில், முன் எழுதப்பட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற அனுமதிக்கப்படுவதாக டச்சு உச்ச நீதிமன்றம் இப்போது தீர்மானித்துள்ளது. டிசம்பர் 23 இன் இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கில், ஆறு சாட்சிகள் அனைவரையும் கேட்க அதிக நேரம் எடுத்திருக்கும். எவ்வாறாயினும், இந்த எழுதப்பட்ட அறிக்கைகள் ஆதாரங்களை மதிப்பிடும்போது குறைக்கப்பட்ட நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற உண்மையை நீதிமன்றம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது முக்கியம்.

 

இந்த
Law & More B.V.