உள்ளடக்கங்களைப் புரிந்து கொள்ளாமல் பலர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுகிறார்கள்

ஒரு ஒப்பந்தத்தில் அதன் உள்ளடக்கங்களைப் புரிந்து கொள்ளாமல் கையெழுத்திடுங்கள்

ஒரு ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்கங்களை உண்மையில் புரிந்து கொள்ளாமல் பலர் கையெழுத்திடுகிறார்கள் என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் இது வாடகை அல்லது கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள், வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் முடித்தல் ஒப்பந்தங்களைப் பற்றியது. ஒப்பந்தங்களைப் புரிந்து கொள்ளாததற்கான காரணத்தை பெரும்பாலும் மொழியின் பயன்பாட்டில் காணலாம்; ஒப்பந்தங்கள் பெரும்பாலும் பல சட்ட விதிமுறைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ மொழி தவறாமல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூடுதலாக, ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு நிறைய பேர் அதை சரியாகப் படிப்பதில்லை என்று தோன்றுகிறது. குறிப்பாக 'சிறிய அச்சு' அடிக்கடி மறக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, எந்தவொரு 'கேட்சுகளையும்' மக்கள் அறிந்திருக்கவில்லை மற்றும் சட்ட சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். ஒப்பந்தத்தை மக்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டால் இந்த சட்ட சிக்கல்கள் பெரும்பாலும் தடுக்கப்படலாம். மிக பெரும்பாலும், பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் இதில் அடங்கும். எனவே, நீங்கள் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு ஒப்பந்தத்தின் முழு உள்ளடக்கங்களையும் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம். இதை அடைவதற்கு நீங்கள் சட்ட ஆலோசனையைப் பெறலாம். Law & More உங்கள் ஒப்பந்தங்களுக்கு உங்களுக்கு உதவ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

இந்த
Law & More B.V.