வகைகள் வலைப்பதிவு செய்தி

இப்போதெல்லாம், ட்ரோன்கள் இல்லாத உலகை கற்பனை செய்வது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது…

ட்ரான்ஸ்

இப்போதெல்லாம், ட்ரோன்கள் இல்லாத உலகை கற்பனை செய்வது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. இந்த வளர்ச்சியின் விளைவாக, நெதர்லாந்து ஏற்கனவே பாழடைந்த குளம் 'டிராபிகானா'வின் சுவாரஸ்யமான ட்ரோன் காட்சிகளை அனுபவிக்க முடியும், மேலும் சிறந்த ட்ரோன் திரைப்படத்தை தீர்மானிக்க தேர்தல்கள் கூட நடத்தப்பட்டுள்ளன. ட்ரோன்கள் வேடிக்கையாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், கடுமையான அச ven கரியத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், ஒவ்வொரு டச்சு ட்ரோன் உரிமையாளரும் தற்போதைய பொருந்தக்கூடிய விதிகளை அறிந்திருப்பது முக்கியம். விதிகளின் வரம்பிலிருந்து ஒரு தேர்வு: ஒரு ட்ரோன் 120 மீட்டருக்கு மேல் பறக்கக்கூடாது, விமான நிலையத்திற்கு அருகிலோ அல்லது இரவிலோ பறக்கக்கூடாது. தொழில்முறை பயனர்களுக்கு கூட விதிகள் உள்ளன.

13-04-2017

இந்த