வாடகை பாதுகாப்பு படம்

வாடகை பாதுகாப்பு

நீங்கள் நெதர்லாந்தில் ஒரு தங்குமிடத்தை வாடகைக்கு எடுக்கும்போது, ​​நீங்கள் தானாகவே வாடகை பாதுகாப்புக்கு உரிமை பெறுவீர்கள். இது உங்கள் இணை வாடகைதாரர்களுக்கும் துணை உரிமையாளர்களுக்கும் பொருந்தும். கொள்கையளவில், வாடகை பாதுகாப்பு என்பது இரண்டு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது: வாடகை விலை பாதுகாப்பு மற்றும் குத்தகைதாரர் ஒப்பந்தத்தை முடிப்பதற்கு எதிராக வாடகை பாதுகாப்பு என்பது நில உரிமையாளர் குத்தகை ஒப்பந்தத்தை வெறுமனே நிறுத்த முடியாது என்ற பொருளில். வாடகை பாதுகாப்பின் இரு அம்சங்களும் சமூக வீட்டுவசதிகளின் குத்தகைதாரர்களுக்கு பொருந்தும் என்றாலும், இலவச துறையில் வீட்டுவசதி குடியிருப்போருக்கு இது பொருந்தாது. குத்தகை முடிவின் பின்னணியில் வாடகை விலை பாதுகாப்பு அல்லது வாடகை பாதுகாப்பு எப்போது, ​​என்ன வாடகை பாதுகாப்பு என்பது இந்த வலைப்பதிவில் விவாதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் முதலில், இந்த வலைப்பதிவு குத்தகை பாதுகாப்பின் ஒட்டுமொத்த பயன்பாட்டிற்கான வாழ்க்கை இடம் என்று பெயரிடப்பட்ட நிலையைப் பற்றி விவாதிக்கிறது.

வாடகை பாதுகாப்பு படம்

வாழும் இடம்

வாடகை பாதுகாப்பு தொடர்பான சட்ட விதிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு, அது முதலில் வாழ்க்கை இடத்தின் கேள்வியாக இருக்க வேண்டும். டச்சு சிவில் கோட் பிரிவு 7: 233 இன் படி, வாழ்க்கை இடம் என்பது ஒரு சுயாதீனமான அல்லது தன்னிறைவான வீடு, ஒரு கேரவன் அல்லது நிரந்தர வதிவிடத்திற்கான ஒரு நிலைப்பாடு என வாடகைக்கு விடப்பட்டிருப்பதால், அது கட்டப்பட்ட அசையாச் சொத்தை குறிக்கிறது. வாடகை பாதுகாப்பின் நோக்கங்களுக்காக சுயாதீனமான அல்லது தன்னிறைவான தங்குமிடங்களின் குத்தகைதாரர்களிடையே மேலும் வேறுபாடு இல்லை.

வாழ்க்கை இடத்தின் கருத்தில் அசையாத தோற்றங்களும் அடங்கும், வேறுவிதமாகக் கூறினால், அவற்றின் இயல்பால் வீடு, கேரவன் அல்லது சுருதி ஆகியவற்றுடன் பிரிக்கமுடியாத வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள வசதிகள் அல்லது வாடகை ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக அதன் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு சிக்கலான குடியிருப்பில், இது ஒரு பொதுத் தன்மை இல்லாத இடங்களாக ஒப்பந்தத்தால் நியமிக்கப்பட்டால், படிக்கட்டு, காட்சியகங்கள் மற்றும் தாழ்வாரங்கள் மற்றும் மைய நிறுவல்கள்.

இருப்பினும், டச்சு சிவில் கோட் பிரிவு 7: 233 இன் பொருளுக்குள் எந்த இடமும் இல்லை:

 • வாழ்க்கை இடத்தின் குறுகிய கால பயன்பாடு; இது ஒரு விஷயமா என்பது பயன்பாட்டின் தன்மையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக விடுமுறை இல்லம் அல்லது பரிமாற்ற வீடு. இந்த அர்த்தத்தில், குறுகிய காலம் இவ்வாறு பயன்படுத்துவதை குறிக்கிறது மற்றும் ஒப்புக்கொண்ட நேரத்திற்கு அல்ல;
 • ஒரு சார்பு வாழ்க்கை இடம்; வணிக இடத்துடன் சேர்ந்து வீடு வாடகைக்கு விடப்பட்டால் இதுதான்; அவ்வாறான நிலையில், வீடு வாடகைக்கு விடப்பட்ட வணிக இடத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இதனால் வீட்டு நிலைமைகள் அல்ல, ஆனால் வணிக இடத்தைப் பற்றிய விதிகள் வீட்டிற்கு பொருந்தும்;
 • ஒரு வீட்டு படகு; இது டச்சு சிவில் கோட் கட்டுரை 7: 233 இன் சட்ட வரையறைக்கு பொருந்தாத ஒரு நிகழ்வு. அத்தகைய வீட்டை வழக்கமாக அசையாச் சொத்தாகக் கருத முடியாது, ஏனென்றால் மண்ணுடனோ அல்லது வங்கியுடனோ நீடித்த தொடர்பு இல்லை.

வாடகை விலை பாதுகாப்பு

மேலே விவரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இடத்தின் நிலை பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், குத்தகைதாரர் முதலில் வாடகை விலை பாதுகாப்பை அனுபவிப்பார். அவ்வாறான நிலையில் பின்வரும் தொடக்க புள்ளிகள் பொருந்தும்:

 • வாடகைக்கு தங்கியிருக்கும் இடம் மற்றும் அதற்காக செலுத்தப்பட வேண்டிய வாடகைக்கு இடையிலான தரம் உள்ளிட்ட விகிதம் நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும்;
 • வாடகைக் குழுவால் ஆரம்ப வாடகை விலையை மதிப்பிடுவதற்கு குத்தகைதாரருக்கு எல்லா நேரங்களிலும் விருப்பம் உள்ளது; குத்தகை தொடங்கிய 6 மாதங்களுக்குள் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்; வாடகைக் குழுவின் முடிவு பிணைக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் மறுஆய்வுக்காக துணை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க முடியும்;
 • நில உரிமையாளர் வரம்பற்ற வாடகை அதிகரிப்புடன் தொடர முடியாது; அமைச்சரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வாடகை அதிகரிப்பு சதவீதம் போன்ற வாடகை அதிகரிப்புக்கு குறிப்பிட்ட சட்ட வரம்புகள் பொருந்தும்;
 • வாடகை பாதுகாப்பு தொடர்பான சட்டரீதியான விதிகள் கட்டாயச் சட்டமாகும், அதாவது, குத்தகை ஒப்பந்தத்தில் குத்தகைதாரருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில் நில உரிமையாளர் அவர்களிடமிருந்து விலகிச் செல்ல முடியாது.

தற்செயலாக, கூறப்பட்ட கொள்கைகள் ஒரு சமூக வீட்டுவசதிக்கு குத்தகைதாரருக்கு மட்டுமே பொருந்தும். இது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாடகை துறைக்கு உட்பட்ட வாழ்க்கை இடமாகும், எனவே தாராளமயமாக்கப்பட்ட அல்லது இலவச வாடகை துறைக்கு சொந்தமான வாழ்க்கை இடத்தை வேறுபடுத்த வேண்டும். தாராளமயமாக்கப்பட்ட அல்லது இலவச வீட்டுவசதி விஷயத்தில், வாடகை வாடகைதாரர் இனி வாடகை மானியத்திற்கு தகுதியற்றவர், எனவே சட்டத்தின் பாதுகாப்பிற்கு வெளியே விழுகிறார். தாராளமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் சமூக வீட்டுவசதிக்கு இடையிலான எல்லை தோராயமாக மாதத்திற்கு சுமார் 752 யூரோக்களின் வாடகை விலையில் உள்ளது. ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட வாடகை விலை இந்த தொகையை விட அதிகமாக இருந்தால், குத்தகைதாரர் இனி மேலே விவரிக்கப்பட்ட கொள்கைகளை நம்ப முடியாது, ஏனெனில் அது தாராளமயமாக்கப்பட்ட வீட்டுவசதிக்கு வாடகைக்கு விடுகிறது.

வாடகை ஒப்பந்தத்தை முடிப்பதற்கு எதிராக வாடகை பாதுகாப்பு

இருப்பினும், வாடகை பாதுகாப்பின் மற்ற அம்சங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு, சமூக மற்றும் தாராளமயமாக்கப்பட்ட வீட்டுவசதிகளின் குத்தகைதாரர்களிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வாடகை ஒப்பந்தத்தை முடிப்பதில் இருந்து ஒவ்வொரு குத்தகைதாரரும் பெருமளவில் மற்றும் தானாகவே பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்பது இதன் பொருள், நில உரிமையாளர் வாடகை ஒப்பந்தத்தை வெறுமனே ரத்து செய்ய முடியாது. இந்த சூழலில், குத்தகைதாரர் குறிப்பாக பாதுகாக்கப்படுகிறார், ஏனெனில்:

 • டச்சு சிவில் கோட் பிரிவு 7: 272 இன் படி நில உரிமையாளரால் நிறுத்தப்படுவது குத்தகை ஒப்பந்தத்தை நிறுத்தாது; கொள்கையளவில், பரஸ்பர ஒப்புதலால் வாடகை ஒப்பந்தத்தை நிறுத்துவதற்கு முதலில் நில உரிமையாளர் முயற்சிக்க வேண்டும். அது வேலை செய்யவில்லை மற்றும் குத்தகைதாரர் பணிநீக்கம் செய்ய ஒப்புக் கொள்ளாவிட்டால், நில உரிமையாளரின் பணிநீக்கம் உண்மையில் வாடகை ஒப்பந்தத்தை நிறுத்தாது. இதன் பொருள் வாடகை ஒப்பந்தம் வழக்கம் போல் தொடர்கிறது மற்றும் வாடகை ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கு நில உரிமையாளர் சட்டப்பூர்வ உரிமைகோரலை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அந்த வழக்கில், நில உரிமையாளரின் பணிநீக்க உரிமைகோரலில் நீதிமன்றம் மாற்றமுடியாத முடிவை எடுக்கும் வரை வாடகை ஒப்பந்தம் முடிவடையாது.
 • டச்சு சிவில் கோட் பிரிவு 7: 271 ஐப் பார்க்கும்போது, ​​நில உரிமையாளர் நிறுத்தப்படுவதற்கு ஒரு காரணத்தைக் கூற வேண்டும்; நில உரிமையாளர் வாடகை ஒப்பந்தத்தை நிறுத்தப் போகிறார் என்றால், அவர் சிவில் கோட் மேற்கூறிய கட்டுரையின் முறைகளுக்கு இணங்க வேண்டும். அறிவிப்பு காலத்திற்கு கூடுதலாக, இந்த சூழலில் பணிநீக்கம் செய்வதற்கான ஒரு அடிப்படை ஒரு முக்கியமான முறையாகும். டச்சு சிவில் கோட் பிரிவு 7: 274 பத்தி 1 இல் கூறப்பட்டுள்ளபடி, நில உரிமையாளர் தனது பணிநீக்க அறிவிப்பில் பணிநீக்கம் செய்வதற்கான ஒரு காரணத்தை குறிப்பிட வேண்டும்:
 1. குத்தகைதாரர் ஒரு நல்ல குத்தகைதாரரைப் போல நடந்து கொள்ளவில்லை
 2. இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வாடகைக்கு சம்பந்தப்பட்டது
 3. நில உரிமையாளருக்கு அவசரமாக தனது சொந்த பயன்பாட்டிற்காக வாடகை தேவை
 4. புதிய வாடகை ஒப்பந்தத்தில் நுழைவதற்கான நியாயமான சலுகையை குத்தகைதாரர் ஏற்கவில்லை
 5. செல்லுபடியாகும் மண்டலத் திட்டத்தின் படி வாடகைக்கு விடப்பட்ட நில பயன்பாட்டை நில உரிமையாளர் உணர விரும்புகிறார்
 6. குத்தகை முடிவடைவதில் நில உரிமையாளரின் நலன்கள் குத்தகையின் தொடர்ச்சியில் குத்தகைதாரரின் நலன்களை விட அதிகமாக இருக்கும் (நில உரிமையாளர் குத்தகை விஷயத்தில்)
 • டச்சு சிவில் கோட் கட்டுரை 7: 274 பத்தி 1 இல் கூறப்பட்ட அடிப்படையில் ஒரு குத்தகையை ஒரு நீதிபதி மட்டுமே நிறுத்த முடியும்; மேற்கூறிய காரணங்கள் முழுமையானவை: அதாவது, நீதிமன்றங்களுக்கு முன்பாக சட்ட நடவடிக்கைகள் நடத்தப்பட்டால், பிற அடிப்படையில் வாடகை ஒப்பந்தத்தை முடிப்பது சாத்தியமில்லை. மேற்கூறிய காரணங்களில் ஒன்று எழுந்தால், நீதிமன்றம் குத்தகைதாரரின் கோரிக்கையை நிறுத்த வேண்டும். அவ்வாறான நிலையில், ஆர்வங்களை எடைபோடுவதற்கு (மேலும்) இடமில்லை. எவ்வாறாயினும், அவசரகால தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கான முடித்தல் மைதானம் தொடர்பாக இந்த புள்ளியில் விதிவிலக்கு பொருந்தும். உரிமைகோரல் அனுமதிக்கப்படும்போது, ​​வெளியேற்றப்படுவதற்கான நேரத்தையும் நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கும். இருப்பினும், நில உரிமையாளரின் பணிநீக்க உரிமைகோரல் நிராகரிக்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட குத்தகை அவர் மீண்டும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நிறுத்தப்படாது.

வாடகை சந்தை இயக்கம் சட்டம்

முன்னதாக, வாடகை பாதுகாப்பு நடைமுறையில் பல விமர்சனங்களுக்கு உட்பட்டது: வாடகை பாதுகாப்பு மிக அதிகமாக இருந்திருக்கும், மேலும் வாடகை பாதுகாப்பு மிகவும் கண்டிப்பாக இல்லாவிட்டால் வீட்டை வாடகைக்கு விட விரும்பும் வீட்டு உரிமையாளர்கள் அதிகம் உள்ளனர். சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்த விமர்சனத்தை உணர்ந்தார். இந்த காரணத்திற்காக, சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்தச் சட்டத்தை 1 ஜூலை 2016 வரை வாடகை சந்தை பரிமாற்றச் சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். இந்த புதிய சட்டத்தின் மூலம், குத்தகைதாரரின் பாதுகாப்பு குறைவாகவே இருந்தது. இந்த சட்டத்தின் சூழலில், இவை மிக முக்கியமான மாற்றங்கள்:

 • இரண்டு ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் குறைவான சுயாதீன வாழ்க்கை இடம் தொடர்பான வாடகை ஒப்பந்தங்களுக்காகவும், ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் குறைவான சுதந்திரமற்ற வாழ்க்கை இடத்தைப் பற்றிய வாடகை ஒப்பந்தங்களுக்காகவும், நில உரிமையாளருக்கு வாடகை பாதுகாப்பு இல்லாமல் வாடகைக்கு விடப்படுவது சாத்தியமானது. இதன் பொருள், வாடகை ஒப்பந்தம் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட காலத்திற்குப் பிறகு சட்டத்தின் செயல்பாட்டின் மூலம் முடிவடைகிறது மற்றும் முன்பு போலவே நில உரிமையாளரால் நிறுத்தப்பட வேண்டியதில்லை.
 • இலக்கு குழு ஒப்பந்தங்களை அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம், மாணவர்கள் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு குழுவிற்கு நோக்கம் கொண்ட வீட்டுவசதி தொடர்பான வாடகை ஒப்பந்தத்தை நில உரிமையாளருக்கு நிறுத்துவதும் எளிதானது. குத்தகைதாரர் இனி ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு குழுவைச் சேர்ந்தவர் அல்ல, எடுத்துக்காட்டாக, இனி ஒரு மாணவராகக் கருதப்படாவிட்டால், நில உரிமையாளர் அவசரகால தனிப்பட்ட பயன்பாட்டின் காரணமாக பணிநீக்கத்துடன் தொடர முடியும்.

நீங்கள் ஒரு குத்தகைதாரர், எந்த வாடகை பாதுகாப்புக்கு நீங்கள் தகுதியானவர் என்பதை அறிய விரும்புகிறீர்களா? வாடகை ஒப்பந்தத்தை நிறுத்த விரும்பும் நில உரிமையாளரா நீங்கள்? அல்லது இந்த வலைப்பதிவு தொடர்பாக உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளதா? பின்னர் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் Law & More. எங்கள் வக்கீல்கள் வாடகை சட்டத்தில் வல்லுநர்கள் மற்றும் உங்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள். உங்கள் வாடகை தகராறு சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுத்தால் அவர்கள் சட்டப்பூர்வமாக உங்களுக்கு உதவ முடியும்.

தனியுரிமை அமைப்புகள்
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உலாவி வழியாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் இணைய உலாவி அமைப்புகள் மூலம் குக்கீகளை கட்டுப்படுத்தலாம், தடுக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு உட்பொதிப்புகளை அனுமதிக்க உங்கள் விருப்பத்தை கீழே தேர்ந்தெடுத்து வழங்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகள், நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு செயலாக்குகிறோம் என்பது பற்றிய முழுமையான தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் சரிபார்க்கவும் தனியுரிமை கொள்கை
Law & More B.V.