கட்டாய தீர்வு: ஒப்புக்கொள்வது அல்லது உடன்படவில்லையா?

கட்டாய தீர்வு: ஒப்புக்கொள்வது அல்லது உடன்படவில்லையா?

நிலுவையில் உள்ள கடன்களை இனி செலுத்த முடியாத கடனாளிக்கு சில விருப்பங்கள் உள்ளன. அவர் சொந்தமாக தாக்கல் செய்யலாம் திவால் அல்லது சட்டரீதியான கடன் மறுசீரமைப்பு ஏற்பாட்டில் சேர விண்ணப்பிக்கவும். கடனாளி தனது கடனாளியின் திவால்நிலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரு கடனாளியை WSNP (இயற்கை நபர்கள் கடன் மறுசீரமைப்பு சட்டம்) இல் சேர்ப்பதற்கு முன்பு, அவர் ஒரு இணக்கமான நடைமுறைக்கு செல்ல வேண்டும். இந்த செயல்பாட்டில், அனைத்து கடன் வழங்குநர்களுடனும் ஒரு இணக்கமான தீர்வை எட்டுவதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கடன் வழங்குநர்கள் ஒப்புக் கொள்ளாவிட்டால், கடனாளர் நீதிமன்றத்தை மறுக்கக் கூடிய கடனாளர்களை தீர்வுக்கு ஒப்புக் கொள்ளுமாறு கட்டாயப்படுத்தலாம்.

கட்டாய தீர்வு

கட்டாய தீர்வு கட்டுரை 287 அ திவால் சட்டத்தில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. WSNP இல் சேருவதற்கான விண்ணப்பம் அதே நேரத்தில் கடனளிப்பவர் கட்டாய தீர்வுக்கான கோரிக்கையை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதைத் தொடர்ந்து, மறுக்கும் கடன் வழங்குநர்கள் அனைவரும் விசாரணைக்கு வரவழைக்கப்படுகிறார்கள். நீங்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது விசாரணையின் போது உங்கள் பாதுகாப்பை முன்வைக்கலாம். இணக்கமான தீர்வை நீங்கள் நியாயமாக மறுத்திருக்கலாமா என்று நீதிமன்றம் மதிப்பீடு செய்யும். மறுப்பதற்கான உங்கள் ஆர்வத்திற்கும் கடனாளியின் நலன்களுக்கும் அல்லது அந்த மறுப்பால் பாதிக்கப்பட்ட பிற கடன் வழங்குநர்களுக்கும் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். கடன் தீர்வு ஏற்பாட்டை நீங்கள் நியாயமாக ஒப்புக் கொள்ள முடியாது என்று நீதிமன்றம் கருதினால், கட்டாயத் தீர்வை சுமத்துவதற்கான கோரிக்கை வழங்கப்படும். நீங்கள் வழங்கிய தீர்வுக்கு நீங்கள் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும், பின்னர் உங்கள் உரிமைகோரலின் ஓரளவு கட்டணத்தை ஏற்க வேண்டும். கூடுதலாக, மறுக்கும் கடன் வழங்குநராக, நடவடிக்கைகளின் செலவுகளை நீங்கள் செலுத்த உத்தரவிடப்படுவீர்கள். கட்டாய தீர்வு விதிக்கப்படாவிட்டால், கடனாளர் கோரிக்கையை பராமரிக்கும் வரை, உங்கள் கடனாளியை கடன் மறுசீரமைப்பில் அனுமதிக்க முடியுமா என்பது மதிப்பீடு செய்யப்படும்.

கட்டாய தீர்வு: ஒப்புக்கொள்வது அல்லது உடன்படவில்லையா?

கடன் வழங்குபவராக நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமா?

உங்கள் உரிமைகோரலை முழுமையாக செலுத்துவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு என்பது தொடக்க புள்ளியாகும். எனவே, கொள்கையளவில், நீங்கள் ஒரு பகுதி கட்டணம் அல்லது (இணக்கமான) கட்டண ஏற்பாட்டை ஏற்க வேண்டியதில்லை.

கோரிக்கையை பரிசீலிக்கும்போது நீதிமன்றம் வெவ்வேறு உண்மைகளையும் சூழ்நிலைகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும். நீதிபதி பெரும்பாலும் பின்வரும் அம்சங்களை மதிப்பிடுவார்:

 • திட்டம் நன்றாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது;
 • கடன் மறுசீரமைப்பு திட்டம் ஒரு சுயாதீனமான மற்றும் நிபுணர் தரப்பினரால் மதிப்பிடப்பட்டது (எ.கா. நகராட்சி கடன் வங்கி);
 • சலுகை என்பது கடனாளியை நிதி ரீதியாக திறனுள்ளதாகக் கருத வேண்டும் என்பதே தீவிரமானது என்பது போதுமான தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது;
 • திவால்நிலை அல்லது கடன் மறுசீரமைப்பின் மாற்றீடு கடனாளிக்கு சில வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது;
 • திவால்நிலை அல்லது கடன் மறுசீரமைப்பின் மாற்றீடு கடனாளருக்கு சில வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது: மறுக்கும் கடனாளி அதே தொகையை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதைப் பெறுவது எவ்வளவு சாத்தியம்?
 • கடன் தீர்வு ஏற்பாட்டில் கட்டாய ஒத்துழைப்பு கடனாளருக்கான போட்டியை சிதைக்கும் என்று தெரிகிறது;
 • இதே போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு முன்மாதிரி உள்ளது;
 • முழு இணக்கத்தில் கடன் வழங்குநரின் நிதி ஆர்வத்தின் தீவிரம் என்ன;
 • மொத்த கடனின் எந்த விகிதத்தை மறுக்கும் கடனாளரால் கணக்கிடப்படுகிறது;
 • மறுப்பு கடன் வழங்குபவர் கடன் தீர்வுக்கு ஒப்புக் கொள்ளும் மற்ற கடன் வழங்குநர்களுடன் தனித்து நிற்க வேண்டும்;
 • முன்னர் முறையாக செயல்படுத்தப்படாத ஒரு இணக்கமான அல்லது கட்டாய கடன் தீர்வு உள்ளது. [1]

அத்தகைய வழக்குகளை நீதிபதி எவ்வாறு ஆராய்கிறார் என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. டென் போஷில் உள்ள மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் முன் வழக்கில், [2], கடனளிப்பவர் தனது கடனாளிகளுக்கு ஒரு இணக்கமான தீர்வின் கீழ் வழங்கிய சலுகையை அவர் தீவிரமாகக் கருத முடியாது என்று கருதப்படுகிறது, இது அவர் நிதி ரீதியாக திறனுள்ளவர் என்று நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது . கடனாளி இன்னும் ஒப்பீட்டளவில் இளமையாக இருந்தான் (25 வயது) என்பதையும், அந்த வயதின் காரணமாக, கொள்கையளவில், அதிக வருமானம் ஈட்டும் திறனைக் கொண்டிருந்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இது குறுகிய காலத்தில் ஒரு வேலைவாய்ப்பை முடிக்க முடியும். அந்த சூழ்நிலையில், கடனாளி ஒரு ஊதியம் பெறும் வேலையைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட கடன் தீர்வு ஏற்பாட்டில் உண்மையான வேலைவாய்ப்பு எதிர்பார்ப்புகள் சேர்க்கப்படவில்லை. இதன் விளைவாக, விளைவுகளின் அடிப்படையில் சட்டரீதியான கடன் மறுசீரமைப்பின் பாதை என்ன என்பதை சரியாக தீர்மானிக்க முடியவில்லை. மேலும், மறுக்கும் கடனாளியான DUO இன் கடன் மொத்த கடனில் பெரும் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், DUO இணக்கமான தீர்வுக்கு உடன்பட மறுக்கக்கூடும் என்ற கருத்து இருந்தது.

இந்த எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. மற்ற சூழ்நிலைகளும் இருந்தன. இணக்கமான தீர்வுக்கு கடன் வழங்குபவர் மறுக்கலாமா என்பது ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் மாறுபடும். இது குறிப்பிட்ட உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்தது. நீங்கள் ஒரு கட்டாய தீர்வை எதிர்கொள்கிறீர்களா? இல் உள்ள வழக்கறிஞர்களில் ஒருவரை தொடர்பு கொள்ளவும் Law & More. அவர்கள் உங்களுக்காக ஒரு பாதுகாப்பை உருவாக்கலாம் மற்றும் விசாரணையின் போது உங்களுக்கு உதவலாம்.

[1] மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம்-ஹெர்டோஜன்போஷ் 9 ஜூலை 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.

[2] மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம்-ஹெர்டோஜென்போச் 12 ஏப்ரல் 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.

தனியுரிமை அமைப்புகள்
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உலாவி வழியாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் இணைய உலாவி அமைப்புகள் மூலம் குக்கீகளை கட்டுப்படுத்தலாம், தடுக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு உட்பொதிப்புகளை அனுமதிக்க உங்கள் விருப்பத்தை கீழே தேர்ந்தெடுத்து வழங்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகள், நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு செயலாக்குகிறோம் என்பது பற்றிய முழுமையான தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் சரிபார்க்கவும் தனியுரிமை கொள்கை
Law & More B.V.