ஒரு கட்டுப்படுத்திக்கும் செயலிக்கும் உள்ள வேறுபாடு

பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை (ஜிடிபிஆர்) ஏற்கனவே பல மாதங்களாக நடைமுறையில் உள்ளது. இருப்பினும், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சில சொற்களின் பொருள் குறித்து இன்னும் நிச்சயமற்ற நிலை உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கட்டுப்படுத்திக்கும் செயலிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்பது அனைவருக்கும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை, அதே நேரத்தில் இவை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் முக்கிய கருத்துகள். ஜிடிபிஆரின் கூற்றுப்படி, கட்டுப்படுத்தி என்பது தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்குவதன் நோக்கம் மற்றும் வழிமுறைகளை தீர்மானிக்கும் (சட்ட) நிறுவனம் அல்லது அமைப்பு ஆகும். எனவே தனிப்பட்ட தரவு ஏன் செயலாக்கப்படுகிறது என்பதை கட்டுப்படுத்தி தீர்மானிக்கிறது. கூடுதலாக, கட்டுப்படுத்தி கொள்கை அடிப்படையில் தரவு செயலாக்கம் நடைபெறுகிறது என்பதை தீர்மானிக்கிறது. நடைமுறையில், தரவின் செயலாக்கத்தை உண்மையில் கட்டுப்படுத்தும் கட்சி கட்டுப்படுத்தியாகும்.

பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை (GDPR)

ஜிடிபிஆரின் கூற்றுப்படி, செயலி என்பது ஒரு தனி (சட்ட) நபர் அல்லது அமைப்பாகும், இது தனிப்பட்ட தரவை கட்டுப்பாட்டாளரின் சார்பாகவும், பொறுப்பின் கீழும் செயலாக்குகிறது. ஒரு செயலியைப் பொறுத்தவரை, தனிப்பட்ட தரவின் செயலாக்கம் தன்னுடைய நலனுக்காகவோ அல்லது கட்டுப்படுத்தியின் நலனுக்காகவோ செய்யப்படுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியது அவசியம். கட்டுப்படுத்தி யார், செயலி யார் என்பதை தீர்மானிக்க இது சில நேரங்களில் ஒரு புதிராக இருக்கலாம். முடிவில், அடுத்த கேள்விக்கு பதிலளிப்பது சிறந்தது: தரவு செயலாக்கத்தின் நோக்கம் மற்றும் வழிமுறைகளில் இறுதி கட்டுப்பாடு யாருக்கு இருக்கிறது?

தனியுரிமை அமைப்புகள்
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உலாவி வழியாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் இணைய உலாவி அமைப்புகள் மூலம் குக்கீகளை கட்டுப்படுத்தலாம், தடுக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு உட்பொதிப்புகளை அனுமதிக்க உங்கள் விருப்பத்தை கீழே தேர்ந்தெடுத்து வழங்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகள், நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு செயலாக்குகிறோம் என்பது பற்றிய முழுமையான தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் சரிபார்க்கவும் தனியுரிமை கொள்கை
Law & More B.V.