கர்ப்பத்திற்குப் பிறகு உளவியல் புகார்களின் விளைவாக வேலை குறைபாட்டிற்குப் பிறகு டச்சு நோய்கள் நன்மைகள் சட்டம்?

நோய் நன்மைகள் சட்டம்

நோய்வாய்ப்பட்ட நன்மைகள் சட்டத்தின் 29 ஏ பிரிவின் அடிப்படையில், வேலை செய்ய இயலாத பெண் காப்பீடு செய்தால், வேலை செய்ய இயலாமைக்கான காரணம் கர்ப்பம் அல்லது பிரசவத்துடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால் பணம் பெற உரிமை உண்டு. கடந்த காலங்களில், உளவியல் புகார்களுக்கிடையேயான தொடர்பு, வேலை செய்ய இயலாமை, மற்றும் கர்ப்பம் அல்லது பிரசவம் ஆகியவை அரிதாகவே செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டன. சமீபத்திய வழக்குச் சட்டம் இந்த புள்ளியைப் பொறுத்தவரை ஒரு திருப்புமுனையைக் காட்டுகிறது.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

இந்த
Law & More B.V.