தொலைபேசி அதிகரிப்பு வழியாக நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகள்

நுகர்வோர் மற்றும் சந்தைகளுக்கான டச்சு ஆணையம்

தொலைபேசி விற்பனை மூலம் நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகள் பெரும்பாலும் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. நுகர்வோர் மற்றும் சந்தைகளுக்கான டச்சு அதிகாரசபையின் முடிவு இது, நுகர்வோர் மற்றும் வணிகங்களுக்காக நிற்கும் சுயாதீன மேற்பார்வையாளர். தள்ளுபடி பிரச்சாரங்கள், விடுமுறைகள் மற்றும் போட்டிகளுக்கான சலுகைகள் என்று அழைக்கப்படும் தொலைபேசி மூலம் மக்கள் மேலும் மேலும் அணுகப்படுகிறார்கள். மிக பெரும்பாலும், இந்த சலுகைகள் தெளிவற்ற முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் இறுதியில் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். இந்த தொலைபேசி தொடர்பு பெரும்பாலும் ஆக்கிரமிப்பு கட்டண வசூல் நடைமுறைகளால் பின்பற்றப்படுகிறது. மேலும், தகவல்களைப் பெற மட்டுமே ஒப்புக் கொண்ட நபர்களுக்கும் பணம் செலுத்த அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. நுகர்வோர் மற்றும் சந்தைகளுக்கான டச்சு ஆணையம், இதுபோன்ற சலுகைகளுடன் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளும் நபர்களுக்கு அழைப்பை முடிக்கவும், சலுகையை மறுக்கவும், எந்தவொரு கணக்கின் கீழும் பில் செலுத்த வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க:

Law & More