நிபந்தனைகள்

இல் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் Law & More B.V. வலைத்தளம் என்பது பொதுவான தகவல்களாக மட்டுமே செயல்பட வேண்டும். இந்த தகவலிலிருந்து எந்த உரிமைகளையும் பெற முடியாது. Law & More B.V. இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்ட முழுமையற்ற மற்றும் / அல்லது தவறான தகவல்களின் விளைவாக அல்லது அதன் விளைவாக ஏற்படும் எந்தவொரு சேதத்திற்கும் பொறுப்பேற்க முடியாது. தகவல் அனுப்பப்பட்டது Law & More B.V. மின்னஞ்சல் அல்லது வலைத்தளத்தின் தொடர்பு படிவம் வழியாக Law & More B.V. பாதுகாப்பானது அல்ல, அது ரகசியமாகக் கருதப்படாது.

Law & More B.V.