உங்களுக்கும் உங்கள் முன்னாள் கூட்டாளருக்கும் ஒன்றாக குழந்தைகள் இருக்கிறார்களா? விவாகரத்துச் செயல்பாட்டின் போது செய்யப்பட வேண்டிய நிதி ஒப்பந்தங்களில் குழந்தை ஆதரவு ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். குழந்தை ஜீவனாம்சம் என்பது நர்சிங் அல்லாத பெற்றோர் குழந்தைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் வளர்ப்பிற்கு பங்களிக்கும் தொகை.

குழந்தை ஆதரவு கணக்கீடு வேண்டுமா?
உடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் LAW & MORE

குழந்தை ஆதரவு

உங்களுக்கும் உங்கள் முன்னாள் கூட்டாளருக்கும் ஒன்றாக குழந்தைகள் இருக்கிறார்களா? விவாகரத்துச் செயல்பாட்டின் போது செய்யப்பட வேண்டிய நிதி ஒப்பந்தங்களில் குழந்தை ஆதரவு ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். குழந்தை ஜீவனாம்சம் என்பது நர்சிங் அல்லாத பெற்றோர் குழந்தைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் வளர்ப்பிற்கு பங்களிக்கும் தொகை.

விரைவு பட்டி

குழந்தை ஆதரவு நிலை

ஆலோசனையில், நீங்களும் உங்கள் முன்னாள் கூட்டாளியும் குழந்தை ஜீவனாம்சத்தின் அளவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த ஒப்பந்தங்கள் பெற்றோருக்குரிய திட்டத்தில் வகுக்கப்படும். நீங்கள் ஒன்றாக ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வர முடியாவிட்டால், எங்கள் வழக்கறிஞர்களில் ஒருவர் உங்களுக்கு உதவ மகிழ்ச்சியாக இருப்பார். பேச்சுவார்த்தை செயல்முறைக்கு நாங்கள் உதவலாம், உங்களுக்கான குழந்தை ஜீவனாம்சத்தின் அளவை தீர்மானிக்கலாம் மற்றும் பெற்றோருக்குரிய திட்டத்தை உருவாக்கலாம். பராமரிப்பு கணக்கீடு செய்வதன் மூலம் குழந்தை ஆதரவின் தீர்மானத்தை நாங்கள் கையாளுகிறோம்.

குழந்தை ஆதரவு பெறுநரின் நிதி நிலைமையை மட்டுமல்லாமல், குழந்தை ஜீவனாம்சம் செலுத்துபவரின் நிதி நிலைமையையும் நீதிபதி பார்ப்பார். இரண்டு சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில், நீதிமன்றம் குழந்தை ஜீவனாம்சத்தின் அளவை தீர்மானிக்கும்.

அய்லின் செலமெட்

அய்லின் செலமெட்

சட்ட வழக்கறிஞர்

 +31 (0) 40 369 06 80 ஐ அழைக்கவும்

விவாகரத்து வழக்கறிஞர் தேவையா?

விவாகரத்து வழக்கறிஞர்

விவாகரத்து வழக்கறிஞர்

விவாகரத்து செய்வது கடினமான காலம். முழு செயல்முறையிலும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுகிறோம்

விவாகரத்து கோருங்கள்

விவாகரத்து கோருங்கள்

எங்களுக்கு தனிப்பட்ட அணுகுமுறை உள்ளது, பொருத்தமான தீர்வை நோக்கி நாங்கள் உங்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறோம்

கூட்டாளர் ஜீவனாம்சம்

கூட்டாளர் ஜீவனாம்சம்

நீங்கள் ஜீவனாம்சம் அல்லது பெறப் போகிறீர்களா? எவ்வளவு? இதை நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறோம், உதவுகிறோம்

தனித்தனியாக வாழ்க

தனித்தனியாக வாழ்க

நீங்கள் தனித்தனியாக வாழ விரும்புகிறீர்களா? நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுகிறோம்

"Law & More வழக்கறிஞர்கள்

சம்பந்தப்பட்ட மற்றும்

உடன் உணர முடியும்

கிளையண்டின் சிக்கல்"

குழந்தை ஆதரவைக் கணக்கிடுகிறது

ஒரு பராமரிப்பு கணக்கீடு என்பது மிகவும் சிக்கலான கணக்கீடாகும், ஏனெனில் பல காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Law & More உங்களுக்கான பராமரிப்பு கணக்கீட்டை நிறைவேற்றுவதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

தேவையை தீர்மானித்தல்
முதலில், குழந்தைகளின் தேவைகள் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். விவாகரத்துக்கு சற்று முன்னர் இருந்த வருமானங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு சர்வதேச பள்ளி அல்லது குழந்தை பராமரிப்பு போன்ற சிறப்பு செலவுகள் இருந்தால், அதற்கேற்ப செலவுகளை அதிகரிக்க முடியும்.

நிதித் திறனைத் தீர்மானித்தல்
குழந்தைகளின் தேவைகள் தீர்மானிக்கப்பட்டவுடன், இரு தரப்பினருக்கும் ஒரு சுமை தாங்கும் திறன் கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது. இந்த கணக்கீடு பராமரிப்புக்கு பொறுப்பான நபருக்கு ஜீவனாம்சம் செலுத்த போதுமான நிதி திறன் உள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்கிறது. ஜீவனாம்சம் செலுத்த வேண்டிய நபரின் நிதித் திறனைத் தீர்மானிக்க, அவரது நிகர வருமானம் முதலில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். குழந்தையின் ஓய்வூதியம் ஒரு அடிப்படை வருமானமாகும், இது ஊதியங்கள், ஒரு நன்மை மற்றும் குழந்தையின் கட்டப்பட்ட பட்ஜெட் போன்ற அனைத்து வருமான ஆதாரங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

பராமரிப்பு தள்ளுபடி
ஜீவனாம்சம் செலுத்த வேண்டிய பெற்றோருக்கும், குழந்தைகளுடன் தொடர்பு கொண்டவர்களுக்கும் குழந்தைகளின் பராமரிப்பிற்கான செலவுகள் இருக்கும். ஷாப்பிங், முன்னும் பின்னும் ஓட்டுவதற்கான செலவுகள் இதில் அடங்கும். கொள்கையளவில், செலவினங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

சதவீதத்தின் அளவு வாரத்திற்கு வருகை தரும் நாட்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தது. ஒரு குழந்தைக்கு வாரத்தில் சராசரியாக ஒரு நாள் பராமரிப்பு செலவுகளைக் கொண்ட ஒரு பெற்றோர், எடுத்துக்காட்டாக 15% பராமரிப்பு தள்ளுபடியைப் பெறுகிறார்கள், வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் குழந்தையை கவனித்துக்கொள்ளும் பெற்றோர் 35% பராமரிப்பு தள்ளுபடியைப் பெறுகிறார்கள்.

திறன் ஒப்பீடு
குழந்தை ஆதரவின் உயரத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான கடைசி கட்டம் ஒரு சுமை தாங்கும் சமன்பாட்டை உருவாக்குவதாகும். இந்த சமன்பாட்டில், குழந்தைகளின் செலவுகள் உங்களுக்கும் உங்கள் முன்னாள் கூட்டாளருக்கும் இடையில் அவர்களின் ஆதரவு வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்படுகின்றன. பராமரிப்புக்கு தகுதியான நபரின் திறன் பராமரிப்பு செலுத்த வேண்டிய நபரின் திறனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. அதன் பிறகு, எந்தவொரு பராமரிப்பு தள்ளுபடியும் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் தேவையான இடங்களில் சரிசெய்யப்படும். ஆதரவின் நோக்கம் முதன்மையாக குழந்தை ஆதரவை நோக்கமாகக் கொண்டது. அதற்குப் பிறகு இன்னும் இடம் இருந்தால், நீதிபதி ஒரு நிகர கூட்டாளர் ஜீவனாம்சத்தையும் தீர்மானிக்க முடியும்.

உங்கள் விவாகரத்தை உங்கள் நிதி நிலைமை எவ்வாறு கவனிக்கும் என்பதை அறிய விரும்புகிறீர்களா? தயவு செய்து தொடர்பு கொள்ளவும் Law & More நீங்கள் எவ்வளவு குழந்தை ஆதரவை செலுத்த வேண்டும் அல்லது பெற வேண்டும் என்பதை நாங்கள் ஒன்றாக தீர்மானிக்க முடியும்.

குழந்தை ஆதரவு

குழந்தை ஆதரவை மாற்றுதல்

உங்கள் முன்னாள் கூட்டாளருடன் கலந்தாலோசித்து குழந்தை ஜீவனாம்சத்தை மாற்ற முடியாவிட்டால், உங்களுக்காக மாற்றத்திற்கான கோரிக்கையை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம். மாற்றப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருந்தால் அல்லது உங்கள் கூற்றுப்படி, தவறான அல்லது முழுமையற்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் அசல் வரிசையில் பராமரிப்பை நீதிமன்றம் தீர்மானித்திருந்தால் நாங்கள் இதைச் செய்யலாம்.

பின்வரும் சூழ்நிலைகளைப் பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக:

• பணிநீக்கம் அல்லது வேலையின்மை
The குழந்தைகளை அகற்றுதல்
Or புதிய அல்லது வேறுபட்ட வேலை
• மறுமணம் செய்து கொள்ளுங்கள், இணைந்திருங்கள் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டாண்மைக்குள் நுழையுங்கள்
The தொடர்பு ஏற்பாட்டின் மாற்றம்

நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? Law & More ஐன்ட்ஹோவனில் ஒரு சட்ட நிறுவனமாக உங்களுக்காக செய்ய முடியுமா?
பின்னர் +31 40 369 06 80 என்ற தொலைபேசி மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

திரு. டாம் மீவிஸ், வழக்கறிஞர் Law & More - [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]
திரு. மாக்சிம் ஹோடக், & மேலும் வக்கீல் - [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]

Law & More B.V.