சுற்றுச்சூழல் சட்டம்

ஒரு நிறுவனமாக, நீங்கள் வாயுக்களின் உமிழ்வு, கழிவுப்பொருட்களை அகற்றுவது அல்லது மண் அல்லது தண்ணீரை மாசுபடுத்துதல் ஆகியவற்றைக் கையாள வேண்டுமானால் சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். நீங்கள் மண்டல திட்டங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளுக்கும் இணங்க வேண்டியிருக்கும். பொது-சட்டச் செயல்களுக்கு வரும்போது, ​​கால்நடை பண்ணைகளால் அம்மோனியா வெளியேற்றப்படுவதையும் நீங்கள் சிந்திக்கலாம். சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின் மூலம் மாசுபடுவதைத் தடுக்கவும், மண், காற்று மற்றும் நீரின் தரத்தைப் பாதுகாக்கவும் அரசாங்கம் முயற்சிக்கிறது. இந்த சட்டம் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை சட்டம், சுற்றுச்சூழல் சட்டத்திற்கான பொது விதிகள் மற்றும் 2021 முதல் சுற்றுச்சூழல் சட்ட சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுச்சூழல் சட்டங்களை அமல்படுத்துவது டச்சு நிர்வாக சட்டம், குற்றவியல் மற்றும் சிவில் சட்டத்தில் நடைபெறுகிறது. வீட்டுவசதி, இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் (வி.ஆர்.ஓ.எம்) இன்ஸ்பெக்டரேட் இந்த சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க நிறுவனங்களை சரிபார்த்து ஆய்வு செய்கிறது.

நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் Law & More இது குறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு:

  • கட்டுமான மற்றும் தொழில்துறை நடவடிக்கைகளின் கட்டுப்பாடு
  • இயற்கை மற்றும் நிலப்பரப்பின் பாதுகாப்பு
  • இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல் மற்றும் மாகாண கொள்கை
  • சுற்றுச்சூழல் அனுமதி மற்றும் மண்டல திட்டங்கள்
  • சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு

இந்த விஷயத்தில் கூடுதல் சட்ட தகவல்களை விரும்புகிறீர்களா? உங்கள் சுற்றுச்சூழல் கேள்விகள் மற்றும் சிக்கல்களுக்கு சட்ட ஆலோசனை மற்றும் சட்ட உதவிக்கு நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்கள் நிறுவனத்திற்கான சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கவும் முடியும். உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க எங்கள் சுற்றுச்சூழல் வழக்கறிஞர்கள் தயாராக உள்ளனர்.

உங்கள் நிறுவனத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் விதிகள்

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு எந்த சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் பொருந்தும் மற்றும் வீட்டுவசதி, இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தை நீங்கள் சமாளிக்க வேண்டுமா என்பது உங்கள் நிறுவனம் சுற்றுச்சூழலில் எந்த அளவிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதைப் பொறுத்தது. நெதர்லாந்தில், இந்த சூழலில் மூன்று வகை நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன:

வகை A.: இந்த பிரிவில் உள்ள நிறுவனங்கள் சுற்றுச்சூழலில் குறைந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த பிரிவில் உள்ள நிறுவனங்கள் குறிப்பாக அலுவலகங்கள், வங்கிகள் மற்றும் மழலையர் பள்ளிகளைக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்ச தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. அத்தகைய நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டியதில்லை, செயல்பாட்டு ஆணையை அவர்கள் தெரிவிக்க வேண்டியதில்லை.

வகை பி: சுற்றுச்சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நிறுவனங்கள் பி பிரிவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிடும் பணிகள் மற்றும் கார் கழுவுதல் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு போன்ற அவர்களின் வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு, அவர்கள் செயல்பாட்டு ஆணையை புகாரளிக்க வேண்டும். இந்த அறிவிப்பில் அசுத்தமான மண்ணின் பயன்பாடு, வைப்பு மற்றும் கழிவுகளை கொண்டு செல்வது அல்லது ஒரு அசாதாரண சம்பவம் ஆகியவை இருக்கலாம். பல சந்தர்ப்பங்களில், வரையறுக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி (OBM) பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

வகை சி: இந்த வகைக்குள் உள்ள நிறுவனங்கள், எடுத்துக்காட்டாக உலோக வேலை செய்யும் நிறுவனங்கள், சுற்றுச்சூழலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த வகை செயல்பாட்டு ஆணையின் அடிப்படையில் தகவல்களை வழங்க வேண்டிய கடமைக்கு உட்பட்டது. கூடுதலாக, இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் சட்ட வழக்கறிஞர்கள் Law & More உங்கள் நிறுவனம் எந்த வகையின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் எந்த கடமைகளுக்கு நீங்கள் இணங்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க முடியும். சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு விண்ணப்பிப்பதில் அல்லது செயல்பாட்டு ஆணையை அறிவிப்பதில் எங்களிடமிருந்து உதவியை எதிர்பார்க்கலாம்.

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி

சி பிரிவில் உள்ள நிறுவனங்கள் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த அனுமதி இல்லாமல், ஒரு நிறுவனத்தைத் தொடங்கவோ, மாற்றவோ அல்லது இயக்கவோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கப்படுவதற்கு முன் பின்வரும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

  • ஒரு Wm- ஸ்தாபனம் இருக்க வேண்டும்;
  • சுற்றுச்சூழல் அனுமதி (பொது ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தில் Wm- ஸ்தாபனம் நியமிக்கப்பட வேண்டும்.

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைச் சட்டத்தின்படி, ஸ்தாபனம் ஒரு நிறுவனத்தைப் பற்றி கவலைப்பட்டால் (அல்லது அது ஒரு நிறுவனத்தின் அளவு என்றால்), செயல்பாடு ஒரு இடத்தில் உள்ளது மற்றும் குறைந்தது ஆறு மாதங்கள் நீடிக்கும் (அல்லது தவறாமல் திரும்பும் அதே இடம்) மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சட்ட ஆணையின் பின் இணைப்பு I இல் செயல்பாடு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வரையறுக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் சோதனை (OBM)

ஒரு நிறுவனம் இரண்டு வகையான செயல்பாடுகளுக்கு OBM க்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்:

  • உள்ளூர் நிலைமைக்கு இந்த செயல்பாடு பொருத்தமானதா என்பதை தகுதிவாய்ந்த அதிகாரம் மதிப்பிட வேண்டிய நடவடிக்கைகள்;
  • சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு கட்டாயமாகும் நடவடிக்கைகள். இத்தகைய மதிப்பீடு குறிப்பாக சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான விளைவுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.

நடவடிக்கைகளில் ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவுவது அடங்கும், ஆனால் மாற்றங்களும் செய்யலாம். ஒரு நிறுவனத்திற்கு இரண்டு OBM கள் தேவைப்படுவதும் சாத்தியமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டிற்கு நீங்கள் ஒரு OBM க்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, ​​உங்கள் செயல்பாட்டைத் தொடங்குவதற்கு முன், திறமையான அதிகாரசபை, பொதுவாக நகராட்சி, கேள்விக்குரிய செயல்பாட்டைச் சரிபார்க்கும். இது அங்கீகாரம் அல்லது மறுப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

சுற்றுச்சூழல் திட்டமிடல் சட்டம்

இந்தச் சட்டம் ஏற்கனவே பாராளுமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு 2021 ஆம் ஆண்டில் நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின் முக்கிய பங்களிப்பு சுற்றுச்சூழல் சட்டம் குறித்த சட்டத்தை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும், பயனர் நட்பாகவும் மாற்றுவதற்கு தற்போதுள்ள பல்வேறு சட்டங்களை தொகுப்பதாகும். வக்கீல்கள் Law & More இடைக்கால சட்டம் மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு பொருந்தக்கூடிய மாற்றங்கள் குறித்து உங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம்.

இந்த