என்ன ஒரு நிறுவனம்

ஒரு நிறுவனம் என்பது ஒரு சட்டபூர்வமான வணிக நிறுவனமாகும், இதில் நிறுவனத்தின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிதி நிலைக்கான உரிமையாளர்களிடமிருந்து உரிமையாளர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். உரிமையாளர்களிடமிருந்தோ அல்லது பங்குதாரர்களிடமிருந்தோ தனித்தனியாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு தனிப்பட்ட வணிக உரிமையாளரிடம் வைத்திருக்கும் பெரும்பாலான உரிமைகளையும் பொறுப்புகளையும் பயன்படுத்தக்கூடும், அதாவது ஒரு நிறுவனம் ஒப்பந்தங்களில் நுழையலாம், பணம் கடன் வாங்கலாம், வழக்குத் தொடரலாம் மற்றும் வழக்குத் தொடரலாம், சொந்த சொத்துக்கள், வரி செலுத்தலாம், மற்றும் பணியமர்த்தலாம் ஊழியர்கள்.

Law & More B.V.