ஒப்பந்தச் சட்டம் என்றால் என்ன

ஒப்பந்தச் சட்டம் என்பது ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களைக் கையாளும் சட்டம். ஒப்பந்தச் சட்டம் ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குவது மற்றும் பதிவு செய்வது குறித்து கவலை கொண்டுள்ளது.

Law & More B.V.