கார்ப்பரேட் சட்டம் என்றால் என்ன

கார்ப்பரேட் சட்டம் (வணிகச் சட்டம் அல்லது நிறுவனச் சட்டம் அல்லது சில நேரங்களில் நிறுவனச் சட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது நபர்கள், நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகங்களின் உரிமைகள், உறவுகள் மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கும் சட்டமாகும். இந்த சொல் நிறுவனங்கள் தொடர்பான சட்டத்தின் சட்ட நடைமுறையை குறிக்கிறது, அல்லது நிறுவனங்களின் கோட்பாட்டைக் குறிக்கிறது.

Law & More B.V.