அரை ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன

ஒரு அரை ஒப்பந்தம் என்பது கட்சிகளிடையே அத்தகைய உத்தியோகபூர்வ ஒப்பந்தம் இல்லாதபோது நீதிமன்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தமாகும், மேலும் வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுக்கு பணம் செலுத்துவது தொடர்பாக ஒரு சர்ச்சை உள்ளது. ஒரு கட்சி அநியாயமாக வளப்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அல்லது அவர் அவ்வாறு செய்யத் தகுதியற்ற நிலையில் இருக்கும்போது சூழ்நிலையிலிருந்து பயனடைவதைத் தடுக்க நீதிமன்றங்கள் அரை ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குகின்றன.

Law & More B.V.