பங்குதாரர்களின் ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன

ஒரு பங்குதாரர் என்பது ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனம் (ஒரு நிறுவனம் உட்பட) ஒரு பொது அல்லது தனியார் நிறுவனத்தில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குகளை சட்டப்பூர்வமாக வைத்திருக்கிறது. ஒரு பங்குதாரர்களின் ஒப்பந்தம், ஒரு பங்குதாரர்களின் ஒப்பந்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களிடையே ஒரு ஏற்பாடாகும், இது நிறுவனம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதை விவரிக்கிறது மற்றும் பங்குதாரர்களின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை மற்றும் சலுகைகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் பாதுகாப்பு பற்றிய தகவல்களும் அடங்கும்.

Law & More B.V.