நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன

நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒப்பந்தம் என்பது எழுத்துப்பூர்வ அல்லது வாய்வழி ஒப்பந்தமாகும், இது நீதிமன்றங்களால் செயல்படுத்தப்படாது. நீதிமன்றம் ஒரு ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்தாமல் இருப்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. ஒப்பந்தங்கள் அவற்றின் பொருள் காரணமாக செயல்படுத்த முடியாததாக இருக்கலாம், ஏனென்றால் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு தரப்பினர் நியாயமற்ற முறையில் மற்ற கட்சியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டனர், அல்லது ஒப்பந்தத்திற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால்.

Law & More B.V.