ரத்து செய்யப்பட்டது

ஒரு திருமணத்தை ரத்து செய்யும்போது, ​​தொழிற்சங்கம் வெற்றிடமாகவும் செல்லாததாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது. அடிப்படையில், திருமணம் ஒருபோதும் இருந்ததில்லை என்று கருதப்படுகிறது. இது விவாகரத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது, இதில் விவாகரத்து செல்லுபடியாகும் தொழிற்சங்கத்தின் முடிவைக் குறிக்கிறது, ஆனால் திருமணம் இன்னும் இருந்ததாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. விவாகரத்து மற்றும் இறப்பு போலல்லாமல், திருமணத்தை ரத்து செய்வது திருமணத்தை சட்டத்தின் பார்வையில் இல்லாததாக ஆக்குகிறது, இது சொத்து பிரிவு மற்றும் குழந்தைகளின் காவலை பாதிக்கும்.

Law & More B.V.