தவறான விவாகரத்து இல்லை

தவறு இல்லாத விவாகரத்து என்பது விவாகரத்து ஆகும், அதில் திருமணத்தை கலைக்க இரு தரப்பினரும் தவறு செய்வதைக் காட்ட தேவையில்லை. தவறு இல்லாத விவாகரத்து வழங்குவதற்கான சட்டங்கள், ஒரு குடும்ப நீதிமன்றம் திருமணத்தின் இரு தரப்பினரும் ஒரு மனுவுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக விவாகரத்து வழங்க அனுமதிக்கிறது, இது பிரதிவாதி திருமண ஒப்பந்தத்தை மீறியதற்கான ஆதாரங்களை மனுதாரர் கோர வேண்டியதில்லை. சரிசெய்ய முடியாத வேறுபாடுகள் அல்லது ஆளுமையின் மோதல் காரணமாக தவறு இல்லாத விவாகரத்து ஏற்படுவதற்கான பொதுவான காரணம், அதாவது தம்பதியினர் தங்கள் வேறுபாடுகளைச் சரிசெய்ய முடியவில்லை.

Law & More B.V.