பல்வேறு வகையான சட்டம் என்ன

பல வகையான சட்டங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பரிசீலிக்கப்படும்போது, ​​அவற்றை இரண்டு அடிப்படை வகைகளாக தொகுப்பது பெரும்பாலும் எளிதானது: பொதுச் சட்டங்கள் மற்றும் தனியார் சட்டங்கள். பொதுச் சட்டங்கள் என்பது குடிமக்களின் நடத்தைகளை சிறப்பாக ஒழுங்கமைக்கவும் ஒழுங்குபடுத்தவும் ஒரு அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்டவை, இதில் பெரும்பாலும் குற்றவியல் சட்டங்கள் மற்றும் அரசியலமைப்புச் சட்டங்கள் அடங்கும். தனிப்பட்ட சட்டங்கள் என்பது தனிநபர்களுக்கிடையேயான வணிக மற்றும் தனியார் ஒப்பந்தங்களை ஒழுங்குபடுத்த உதவும், பொதுவாக டார்ட் சட்டம் மற்றும் சொத்துச் சட்டங்கள் உட்பட. சட்டம் அத்தகைய பரந்த கொள்கையாக இருப்பதால், சட்டம் சட்டத்தின் ஐந்து பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது; அரசியலமைப்பு சட்டம், நிர்வாக சட்டம், குற்றவியல் சட்டம், சிவில் சட்டம் மற்றும் சர்வதேச சட்டம்.

தனியுரிமை அமைப்புகள்
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உலாவி வழியாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் இணைய உலாவி அமைப்புகள் மூலம் குக்கீகளை கட்டுப்படுத்தலாம், தடுக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு உட்பொதிப்புகளை அனுமதிக்க உங்கள் விருப்பத்தை கீழே தேர்ந்தெடுத்து வழங்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகள், நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு செயலாக்குகிறோம் என்பது பற்றிய முழுமையான தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் சரிபார்க்கவும் தனியுரிமை கொள்கை
Law & More B.V.