வெள்ளை காலணி சட்ட நிறுவனம் என்றால் என்ன

ஒரு வெள்ளை ஷூ நிறுவனம் ஒரு முன்னணி தொழில்முறை சேவை நிறுவனமாகும், இது மிக நீண்ட காலமாக உள்ளது - மேலும் இது பல உயரடுக்கு நிறுவனங்களை குறிக்கிறது. இந்த சொல் மற்ற நாடுகளை விட அமெரிக்காவில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இது ஒரு சட்டம், கணக்கியல், வங்கி, தரகு அல்லது மேலாண்மை ஆலோசனை நிறுவனம். இந்த சொல் ஆரம்பகால preppy பாணியில், வெள்ளை பக் ஆக்ஸ்போர்டு காலணிகளில் தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது. 1950 களில் யேல் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிற ஐவி லீக் கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் மத்தியில் இவை பிரபலமாக இருந்தன. மறைமுகமாக, உயரடுக்கு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த இந்த ஆடம்பரமான உடையணிந்த மாணவர்கள் பட்டம் பெற்றவுடன் மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களில் வேலைக்குச் செல்வது உறுதி.

இந்த