பதிவு செய்யப்பட்ட கடிதம் என்ன

ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட கடிதம் என்பது ஒரு கடிதமாகும், இது அஞ்சல் அமைப்பில் அதன் நேரம் முழுவதும் பதிவு செய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது, மேலும் அதை வழங்குவதற்கு ஒரு கையொப்பத்தை அஞ்சல் பெற வேண்டும். காப்பீட்டுக் கொள்கைகள் மற்றும் சட்ட ஆவணங்கள் போன்ற பல ஒப்பந்தங்கள் அறிவிப்பு பதிவு செய்யப்பட்ட கடிதத்தின் வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு கடிதத்தை பதிவு செய்வதன் மூலம், அனுப்புநருக்கு ஒரு சட்ட ஆவணம் உள்ளது, அது அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

தனியுரிமை அமைப்புகள்
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உலாவி வழியாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் இணைய உலாவி அமைப்புகள் மூலம் குக்கீகளை கட்டுப்படுத்தலாம், தடுக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு உட்பொதிப்புகளை அனுமதிக்க உங்கள் விருப்பத்தை கீழே தேர்ந்தெடுத்து வழங்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகள், நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு செயலாக்குகிறோம் என்பது பற்றிய முழுமையான தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் சரிபார்க்கவும் தனியுரிமை கொள்கை
Law & More B.V.