டச்சு கார்ப்பரேட் சட்டம், டச்சு வணிக சட்டம், சர்வதேச வர்த்தக சட்டம், கார்ப்பரேட் ஆகிய துறைகளில் நெதர்லாந்தில் உள்ள யூரேசிய சந்தைகளில் இருந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்வதில் ஒரு குறிப்பிட்ட கவனம் செலுத்தி விரிவான சர்வதேச (உள்) சட்ட அனுபவம் கொண்ட டச்சு வழக்கறிஞராக மாக்சிம் ஹோடக் உள்ளார். நிதி மற்றும் இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல், சிக்கலான சர்வதேச திட்டங்கள் மற்றும் வரி / நிதி கட்டமைப்புகளை அமைத்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல். மாக்சிம் ஹோடக் டச்சு, ஜெர்மன், பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், ரஷ்ய மற்றும் உக்ரேனிய மொழிகளில் தொடர்புகொள்கிறார். செயல்பாடுகளை அமைப்பதற்கான கட்டமைப்பில் ஆழ்ந்த சட்ட ஆலோசனையையும் ஆதரவையும் பெற அத்தகைய வாடிக்கையாளர்களின் வளர்ந்து வரும் தேவைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மாக்சிம் ஹோடக் யூரேசியாவிலிருந்து வரும் வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. டச்சு அதிகார வரம்பில் மற்றும் அதன் மூலம் சொத்துக்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை கட்டமைத்தல். மாக்சிம் ஹோடக் தனது சட்ட வாழ்க்கையை கிளிஃபோர்ட் சான்ஸ் பிரஸ்ஸல்ஸில் 2002 இல் தொடங்கினார். பின்னர் அவர் நெதர்லாந்தில் உள்ள ஐ.என்.ஜி வங்கியில் சட்ட ஆலோசகராக பணியாற்றினார். 2005 ஆம் ஆண்டில், ஒரு சர்வதேச தொலைக்காட்சி சேனலில் பொது ஆலோசகராகவும், ஹோல்டிங் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் சேருமாறு கோரப்பட்டது, அதன் சர்வதேச வளர்ச்சி மற்றும் நெதர்லாந்தில் இருந்து விரிவாக்கம் செய்ய உதவுகிறது. கார்ப்பரேட் மற்றும் ஒப்பந்தச் சட்டம், சர்வதேச வரி, சொத்துக்கள் கட்டமைத்தல் மற்றும் திட்ட நிதி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி நெதர்லாந்தில் உள்ள பல்வேறு யூரேசிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாக்சிம் ஹோடக் சட்ட சேவைகளை முழுமையாக வழங்கினார். மாக்சிம் ஹோடக் சட்டத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார் (ஆம்ஸ்டர்டாம் பல்கலைக்கழகம்) மற்றும் முதலீட்டு நிதி (EHSAL மேலாண்மை பள்ளி, பிரஸ்ஸல்ஸ்) பகுதியில் முதுகலை தொழில்முறை கல்வி பட்டம். மாக்சிம் ஹோடக் மேலும் டச்சு சட்ட மற்றும் வரிக் கல்வியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார்.

மாக்சிம் ஹோடக்

மாக்சிம் ஹோடக் படம்

மாக்சிம் ஹோடக் டச்சு கார்ப்பரேட் சட்டம், டச்சு வணிக சட்டம், சர்வதேச வர்த்தக சட்டம், கார்ப்பரேட் நிதி மற்றும் துறைகளில் நெதர்லாந்தில் உள்ள யூரேசிய சந்தைகளில் இருந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்வதில் ஒரு குறிப்பிட்ட கவனம் செலுத்தி விரிவான சர்வதேச (உள்நாட்டு) சட்ட அனுபவமுள்ள ஒரு டச்சு வழக்கறிஞர் ஆவார். இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல், சிக்கலான சர்வதேச திட்டங்கள் மற்றும் வரி / நிதி கட்டமைப்புகளை அமைத்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல். மாக்சிம் ஹோடக் டச்சு, ஜெர்மன், பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், ரஷ்ய மற்றும் உக்ரேனிய மொழிகளில் தொடர்பு கொள்கிறார்.

டச்சு அதிகார வரம்பில் மற்றும் அதன் மூலம் செயல்பாடுகளை அமைத்தல் மற்றும் சொத்துக்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை கட்டமைத்தல் ஆகியவற்றின் கட்டமைப்பில் ஆழ்ந்த சட்ட ஆலோசனையையும் ஆதரவையும் பெறுவதற்கான அத்தகைய வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மாக்சிம் ஹோடக் யூரேசியாவிலிருந்து வரும் வாடிக்கையாளர்கள் மீது கவனம் செலுத்தியுள்ளார்.

மாக்சிம் ஹோடக் தனது சட்ட வாழ்க்கையை கிளிஃபோர்ட் சான்ஸ் பிரஸ்ஸல்ஸில் 2002 இல் தொடங்கினார். பின்னர் அவர் நெதர்லாந்தில் உள்ள ஐ.என்.ஜி வங்கியில் சட்ட ஆலோசகராக பணியாற்றினார். 2005 ஆம் ஆண்டில், ஒரு சர்வதேச தொலைக்காட்சி சேனலில் பொது ஆலோசகராகவும், ஹோல்டிங் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் சேருமாறு கோரப்பட்டது, அதன் சர்வதேச வளர்ச்சி மற்றும் நெதர்லாந்தில் இருந்து விரிவாக்கம் செய்ய உதவுகிறது. கார்ப்பரேட் மற்றும் ஒப்பந்தச் சட்டம், சர்வதேச வரி, சொத்துக்கள் கட்டமைத்தல் மற்றும் திட்ட நிதி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி நெதர்லாந்தில் உள்ள பல்வேறு யூரேசிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் மாக்சிம் ஹோடக் சட்ட சேவைகளை முழுமையாக வழங்கினார்.

மாக்சிம் ஹோடக் சட்டத்தில் முதுகலை பட்டமும் (ஆம்ஸ்டர்டாம் பல்கலைக்கழகம்) மற்றும் முதலீட்டு நிதி (ஈ.எச்.எஸ்.ஏ.எல் மேலாண்மை பள்ளி, பிரஸ்ஸல்ஸ்) துறையில் முதுகலை தொழில்முறை கல்வி பட்டமும் பெற்றவர். மாக்சிம் ஹோடக் மேலும் டச்சு சட்ட மற்றும் வரிக் கல்வியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார்.

Law & More B.V.