செய்தி

சுய ஓட்டுநர் காருடன் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய விபத்துகள்…

சுய-ஓட்டுநர் காருடன் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய விபத்துக்கள் டச்சுத் தொழிலையும் அரசாங்கத்தையும் தள்ளிவைக்கவில்லை. சமீபத்தில், டச்சு அமைச்சரவையால் ஒரு மசோதா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, இது ஓட்டுநர் வாகனத்தில் உடல் ரீதியாக இல்லாமல் சுய-ஓட்டுநர் கார்களுடன் சாலை சோதனைகளை மேற்கொள்ள முடியும். இப்போது வரை இயக்கி எப்போதும் உடல் ரீதியாக இருக்க வேண்டும். இந்த சோதனைகளை நடத்த அனுமதிக்கும் அனுமதிக்கு நிறுவனங்கள் விரைவில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

இந்த