எந்த சூழ்நிலையில் முதலாளிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்…

ஒரு பணியாளரை பணிநீக்கம் செய்ய விரும்பும் சூழ்நிலைகள் குறித்து முதலாளிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அசென் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் இது மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மருத்துவமனை தனது ஊழியருக்கு (ஒரு மருந்தாளர்) 45,000 டாலர் மாறுதல் கொடுப்பனவு மற்றும் 125,000 டாலர் சமமான ஊதியம் ஆகியவற்றை செலுத்த வேண்டியிருந்தது, ஏனெனில் வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தை நிறுத்துவதற்கு நியாயமான காரணங்கள் எதுவும் இல்லை. மருந்தாளுநர் செயலற்றவர் என்று மருத்துவமனை கூறியது, இது அவ்வாறு இல்லை. எவ்வாறாயினும், ஒப்பந்தம் ஒதுக்கப்பட்ட நன்மைகளுடன், கலைக்கப்பட்டது. இதற்குக் காரணம், இதற்கிடையில் வேலைவாய்ப்பு உறவு சீர்குலைந்துவிட்டது, இது முற்றிலும் முதலாளிக்கு காரணமாக இருந்தது.

10-02-2017

இந்த
Law & More B.V.