கட்டாயச் சட்டத்தின் சாராம்சம் பொதுவாக ஒருவர் வெறுமனே இழிவுபடுத்த முடியாது…

கட்டாயச் சட்டத்தின் சாராம்சம் பொதுவாக இத்தகைய விதிகளிலிருந்து ஒருவர் வெறுமனே இழிவுபடுத்த முடியாது. ஆயினும்கூட, டச்சு சிவில் கோட் கட்டுரை 7: 902 இல் ஒரு தீர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கட்டாயச் சட்டத்திலிருந்து ஒருவர் அவமதிக்கக்கூடும் என்று கூறுகிறது, இந்த ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே இருக்கும் நிச்சயமற்ற தன்மை அல்லது சர்ச்சையை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதோடு, பொதுவான ஒழுக்கத்துடனும் பொது மக்களுடனும் முரண்படவில்லை என்று வழங்கப்படும். ஆர்டர். டாக்ஸி உச்சநீதிமன்றம் ஜனவரி 6 ம் தேதி இதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது, ஒரு வழக்கில் சமூக டாக்ஸி நிதி ('சோசியால் ஃபாண்ட்ஸ் டாக்ஸி') டாக்ஸி நிறுவனமான ப்ளூ டாக்ஸியை எதிர்கொண்டது, அதன் ஓட்டுநர்களின் காத்திருப்பு நேரத்தை செலுத்த மறுத்தது. இருப்பினும், ப்ளூ டாக்ஸி மற்றும் தொடர்புடைய டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் இந்த கொள்கையை ஒரு தீர்வு ஒப்பந்தத்தில் வகுத்துள்ளனர். இருப்பினும், ப்ளூ டாக்ஸி குறுகிய வைக்கோலை ஈர்த்தது, ஏனெனில் இந்த ஏற்பாடுகளை எஸ்.எஃப்.டி.க்கு எதிராக செயல்படுத்த முடியாது.

2017-02-02

இந்த
Law & More B.V.