செய்தி

ஜனவரி 1 ஆம் தேதி, ஒரு பிரெஞ்சு சட்டம் அடிப்படையில் நடைமுறைக்கு வந்தது…

ஜனவரி 1 ஆம் தேதி, ஒரு பிரெஞ்சு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது, இதன் அடிப்படையில் ஊழியர்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களை வேலை நேரத்திற்கு வெளியே அணைக்கக்கூடும், இதனால் அவர்களின் பணி மின்னஞ்சலுக்கான அணுகலை துண்டிக்கலாம். இந்த நடவடிக்கை எப்போதுமே கிடைக்கக்கூடிய மற்றும் இணைக்கப்பட வேண்டிய அதிகரித்த அழுத்தத்தின் விளைவாகும், இதன் விளைவாக அதிக அளவு செலுத்தப்படாத கூடுதல் நேரம் மற்றும் சுகாதார பிரச்சினைகள் உருவாகின்றன. 50 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட பெரிய நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுடன் பொருந்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட விதிகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். டச்சுக்காரர்கள் பின்பற்றுவார்களா?

இந்த