நெதர்லாந்து ஐரோப்பாவில் ஒரு கண்டுபிடிப்புத் தலைவர்

ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் ஐரோப்பிய கண்டுபிடிப்பு ஸ்கோர்போர்டின் படி, நெதர்லாந்து புதுமை ஆற்றலுக்கான 27 குறிகாட்டிகளைப் பெறுகிறது. நெதர்லாந்து இப்போது 4 வது இடத்தில் உள்ளது (2016 - 5 வது இடம்), டென்மார்க், பின்லாந்து மற்றும் யுனைடெட் கிங்டம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து 2017 இல் புதுமைத் தலைவராக பெயரிடப்பட்டது.

டச்சு பொருளாதார விவகார அமைச்சரின் கூற்றுப்படி, மாநிலங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் நெருக்கமாக இணைந்து செயல்படுவதால் இந்த முடிவுக்கு வந்தோம். மாநில மதிப்பீட்டிற்கான ஐரோப்பிய கண்டுபிடிப்பு ஸ்கோர்போர்டின் அளவுகோல்களில் ஒன்று 'பொது-தனியார் ஒத்துழைப்பு'. நெதர்லாந்தில் புதுமைகளுக்கான முதலீடு ஐரோப்பாவில் மிக அதிகம் என்பதையும் குறிப்பிடத் தக்கது.

ஐரோப்பிய கண்டுபிடிப்பு ஸ்கோர்போர்டு 2017 இல் நீங்கள் ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? நீங்கள் அனைத்தையும் ஐரோப்பிய ஆணைய இணையதளத்தில் படிக்கலாம்.

Law & More