செய்தி

நிகோடின் இல்லாமல் மின்னணு சிகரெட்டுகளுக்கான விளம்பரத்திற்கான புதிய விதிகள்

ஜூலை 1, 2017 நிலவரப்படி, நெதர்லாந்தில் நிகோடின் இல்லாமல் மின்னணு சிகரெட்டுகளுக்காகவும், நீர் குழாய்களுக்கான மூலிகை கலவைகளுக்காகவும் விளம்பரம் செய்வது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய விதிகள் அனைவருக்கும் பொருந்தும். இந்த வழியில், 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான கொள்கையை டச்சு அரசு தொடர்கிறது. ஜூலை 1, 2017 நிலவரப்படி, கண்காட்சிகளில் பரிசாக மின்னணு சிகரெட்டுகளை வெல்லவும் இனி அனுமதிக்கப்படவில்லை. இந்த புதிய விதிகளுக்கு இணங்குவதை கண்காணிக்கும் பணியை டச்சு உணவு மற்றும் நுகர்வோர் தயாரிப்பு பாதுகாப்பு ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த