வரி: கடந்த கால மற்றும் நிகழ்காலம்

வரியின் வரலாறு ரோமானிய காலத்தில்தான் தொடங்குகிறது. ரோமானியப் பேரரசின் பிரதேசத்தில் வாழும் மக்கள் வரி செலுத்த வேண்டியிருந்தது. நெதர்லாந்தில் முதல் வரி விதிகள் 1805 இல் தோன்றும். வரிவிதிப்பின் அடிப்படைக் கொள்கை பிறந்தது: வருமானம். வருமான வரி 1904 இல் முறைப்படுத்தப்பட்டது.

வாட், வருமான வரி, ஊதிய வரி, கூட்டு வரி, சுற்றுச்சூழல் வரி - இவை அனைத்தும் இன்று நாம் செலுத்தும் வரிகளின் ஒரு பகுதியாகும். நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கும் நகராட்சிகளுக்கும் வரி செலுத்துகிறோம். வருவாயுடன், நெதர்லாந்தின் உள்கட்டமைப்பு அமைச்சகம், எடுத்துக்காட்டாக, டைக்குகளை கவனித்துக் கொள்ளலாம்; அல்லது பொது போக்குவரத்து மாகாணங்கள்.

பொருளாதார வல்லுநர்கள் இன்னும் கேள்விகளைப் பற்றி விவாதிக்கின்றனர்: யார் வரி செலுத்த வேண்டும்? வரி வரம்பு என்னவாக இருக்க வேண்டும்? வரி வருமானத்தை எவ்வாறு செலவிட வேண்டும்? வரி இல்லாத ஒரு அரசு தனது குடிமக்களை கவனித்துக் கொள்ள முடியாது.

இந்த
Law & More B.V.