பாதை விளக்கம் இடம் Eindhoven

Law & More வளாகத்தில் "இரட்டை மையத்தில்" அமைந்துள்ளது Eindhoven தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம். சாதாரண அலுவலக நேரங்களில், அருகில் உள்ள கட்டிடமான “De Catalyst” இல் அமைந்துள்ள வரவேற்பறைக்கு நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். சாதாரண அலுவலக நேரத்திற்கு வெளியே, வந்தவுடன் எங்களை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கார் மூலம்

குறிப்பு: நீங்கள் ஒரு வழிசெலுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தினால், “டி லிஸ்மார்டல்” மற்றும் “ஹார்ஸ்டன்” சந்திப்பை உள்ளிடவும். இந்த கட்டத்தில் இருந்து, வலதுபுறத்தில் 'டி கேடலிஸ்ட்' கட்டிடத்தைக் காணலாம். “டி கேடலிஸ்ட்” இன் முகவரி “டி லிஸ்மார்டல் 31”, டி கேடலிஸ்ட்டுக்கு 76 மற்றும் 77 என்ற கட்டிட எண்களுடன் நெடுவரிசைகள் உள்ளன. 

டென் போஷிலிருந்து A2 இலிருந்து:

 • A2 / N2 இலிருந்து, எக்கர்ஸ்வீஜர் சந்திப்பில், சோன் என் ப்ரூகலின் திசையில் A58 ஐ எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
 • 3.9 கிமீக்குப் பிறகு வலதுபுறம் ஜான் எஃப். கென்னடிலான் திசையில் திரும்பவும் Eindhoven சென்ட்ரம்.
 • ரிங்குடன் சந்திக்கும் இடத்தில், ஹெல்மண்டின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்பவும்.
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

மாஸ்ட்ரிச்சிலிருந்து A2 இலிருந்து அல்லது வென்லோ அல்லது ஆண்ட்வெர்பிலிருந்து A67 இலிருந்து:

 • லீண்டர்ஹைட் சந்திப்பில், திசையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் Eindhoven, சென்ட்ரம்/டோங்கல்ரே.
 • நீங்கள் நுழைவீர்கள் Eindhoven ஒரு ரவுண்டானாவில். நேராக முன்னோக்கிச் சென்று, இரண்டாவது போக்குவரத்து விளக்கில் (வளையத்தை சந்திக்கும் இடத்தில்) நிஜ்மேகன்/டென் போஷ் (பியுஸ்லான்) திசையில் செல்லவும். இந்த திசையை தொடர்ந்து பின்பற்றவும் (கால்வாயின் மேல், ரயில்வேயின் கீழ்).
 • அடுத்த ரவுண்டானாவில் இரண்டாவது வெளியேறவும் (இன்சுலிண்டெலன்).
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் இடதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

டில்பர்க்கிலிருந்து A58 இலிருந்து:

 • படடோர்ப் சந்திப்பில், ராண்ட்வெக் வழியாக வெளியேறவும் Eindhoven Noord/Centrum மற்றும் Ekkersweijer சந்திப்பில் Randweg வழியாக வெளியேறவும் Eindhoven/சென்ட்ரம் (சந்தியில் வலதுபுறம் திரும்பவும்). பின்னர் சென்ட்ரம் திசையைப் பின்பற்றவும்.
 • 3.9 கிமீக்குப் பிறகு வலதுபுறம் ஜான் எஃப். கென்னடிலான் திசையில் திரும்பவும் Eindhoven சென்ட்ரம்.
 • ரிங்குடன் சந்திக்கும் இடத்தில், ஹெல்மண்டின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்பவும்.
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

நிஜ்மெகனில் இருந்து A50 இலிருந்து:

 • உள்ளே வந்தவுடன் Eindhoven, சென்ட்ரம் செல்லும் திசையைப் பின்பற்றவும்.
 • 3.9 கிமீக்குப் பிறகு ஜான் எஃப். கென்னடிலானில் வலதுபுறம் திரும்பவும் Eindhoven சென்ட்ரம்.
 • ரிங்குடன் சந்திக்கும் இடத்தில், ஹெல்மண்டின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்பவும்.
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது. 

ஹெல்மண்டிலிருந்து A270 இலிருந்து:

 • இரண்டாவது போக்குவரத்து விளக்கில் Eindhoven, ரவுண்டானாவில் வலதுபுறம் திரும்பவும், திசையில் ரிங்/பல்கலைக்கழகம்/டென் போஷ்/டில்பர்க்.
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் இடதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

பொது போக்குவரத்து மூலம்

 • Eindhoven தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் எளிதில் அணுகக்கூடியது. அனைத்து பல்கலைக்கழக கட்டிடங்களும் ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ளன Eindhoven. பல்கலைக்கழக மைதானத்தின் வரைபடத்தில், ட்வின்னிங் சென்டர் TCE என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 • மேடையில் படிக்கட்டுகளில் இறங்கி, பின்னர் கென்னடிப்ளினின் வடக்குப் பக்கத்தில் (பேருந்து நிலையம்) வெளியேற வலதுபுறம் திரும்பவும்.
 • வலதுபுறத்தில் பல்கலைக்கழக கட்டிடங்களை நீங்கள் காணலாம், சில நிமிடங்கள் நடந்து செல்லுங்கள். இரட்டை மையம் TU தளத்தின் முடிவில் அமைந்துள்ளது (நடை தூரம் சுமார் 15 நிமிடங்கள்). “டி லிஸ்மார்டெல்” க்கு மஞ்சள் அம்பு அறிகுறிகளைப் பின்தொடரவும்.

வாடிக்கையாளர்கள் எங்களைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள்

போதுமான அணுகுமுறை

டாம் மீவிஸ் முழுவதும் வழக்கில் ஈடுபட்டிருந்தார், மேலும் எனது தரப்பில் இருந்த ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவரால் விரைவாகவும் தெளிவாகவும் பதிலளிக்கப்பட்டது. நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் வணிக கூட்டாளிகளுக்கு நிறுவனத்தை (குறிப்பாக டாம் மீவிஸ்) நிச்சயமாக பரிந்துரைக்கிறேன்.

10
மீக்
ஹூகெலூன்

டாம் மீவிஸ் படம்

டாம் மீவிஸ்

நிர்வாக பங்குதாரர் / வழக்கறிஞர்

மாக்சிம் ஹோடக்

மாக்சிம் ஹோடக்

கூட்டாளர் / வழக்கறிஞர்

ரூபி வான் கெர்ஸ்பெர்கன்

ரூபி வான் கெர்ஸ்பெர்கன்

சட்ட வழக்கறிஞர்

அய்லின் செலமெட்

அய்லின் செலமெட்

சட்ட வழக்கறிஞர்

தனியுரிமை அமைப்புகள்
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். உலாவி வழியாக எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் இணைய உலாவி அமைப்புகள் மூலம் குக்கீகளை கட்டுப்படுத்தலாம், தடுக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு உட்பொதிப்புகளை அனுமதிக்க உங்கள் விருப்பத்தை கீழே தேர்ந்தெடுத்து வழங்கலாம். நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகள், நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு செயலாக்குகிறோம் என்பது பற்றிய முழுமையான தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் சரிபார்க்கவும் தனியுரிமை கொள்கை
Law & More B.V.