பாதை விளக்கம் இருப்பிடம் ஐன்ட்ஹோவன்

Law & More ஐன்ட்ஹோவன் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள “இரட்டை மையத்தில்” அமைந்துள்ளது. சாதாரண அலுவலக நேரங்களில், அருகிலுள்ள கட்டிடத்தில் அமைந்துள்ள வரவேற்புக்கு “டி கேடலிஸ்ட்” என்று புகாரளிக்கலாம். சாதாரண அலுவலக நேரங்களுக்கு வெளியே, வந்தவுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கார் மூலம்

குறிப்பு: நீங்கள் ஒரு வழிசெலுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தினால், “டி லிஸ்மார்டல்” மற்றும் “ஹார்ஸ்டன்” சந்திப்பை உள்ளிடவும். இந்த கட்டத்தில் இருந்து, வலதுபுறத்தில் 'டி கேடலிஸ்ட்' கட்டிடத்தைக் காணலாம். “டி கேடலிஸ்ட்” இன் முகவரி “டி லிஸ்மார்டல் 31”, டி கேடலிஸ்ட்டுக்கு 76 மற்றும் 77 என்ற கட்டிட எண்களுடன் நெடுவரிசைகள் உள்ளன. 

டென் போஷிலிருந்து A2 இலிருந்து:

 • A2 / N2 இலிருந்து, எக்கர்ஸ்வீஜர் சந்திப்பில், சோன் என் ப்ரூகலின் திசையில் A58 ஐ எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
 • 3.9 கி.மீ.க்கு பின் ஐன்ட்ஹோவன் சென்ட்ரமின் திசையில் ஜான் எஃப் கென்னடிலான் நோக்கி வலதுபுறம் திரும்பவும்.
 • ரிங்குடன் சந்திக்கும் இடத்தில், ஹெல்மண்டின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்பவும்.
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

மாஸ்ட்ரிச்சிலிருந்து A2 இலிருந்து அல்லது வென்லோ அல்லது ஆண்ட்வெர்பிலிருந்து A67 இலிருந்து:

 • லீண்டர்ஹைட் சந்திப்பில், ஐன்ட்ஹோவன், சென்ட்ரம் / டோங்கெல்ரேவின் திசையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
 • நீங்கள் ஒரு ரவுண்டானாவில் ஐன்ட்ஹோவனில் நுழைவீர்கள். நேராக முன்னேறிச் செல்லுங்கள், இரண்டாவது போக்குவரத்து விளக்கில் (மோதிரத்துடன் சந்திக்கும் இடத்தில்) நிஜ்மெகன் / டென் போஷ் (பியூஸ்லான்) திசையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த திசையை பின்பற்றவும் (கால்வாயின் மேல், ரயில்வேக்கு கீழ்).
 • அடுத்த ரவுண்டானாவில் இரண்டாவது வெளியேறவும் (இன்சுலிண்டெலன்).
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் இடதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

டில்பர்க்கிலிருந்து A58 இலிருந்து:

 • படடார்ப் சந்திப்பில் ராண்ட்வெக் ஐன்ட்ஹோவன் நூர்ட் / சென்ட்ரம் வெளியேறவும், எக்கர்ஸ்வீஜர் சந்திப்பில் வெளியேறும் ராண்ட்வேக் ஐன்ட்ஹோவன் / சென்ட்ரம் (சந்திப்பில் வலதுபுறம் திரும்பவும்) எடுக்கவும். பின்னர் சென்ட்ரம் என்ற திசையைப் பின்பற்றுங்கள்.
 • 3.9 கி.மீ.க்கு பின் ஐன்ட்ஹோவன் சென்ட்ரமின் திசையில் ஜான் எஃப் கென்னடிலான் நோக்கி வலதுபுறம் திரும்பவும்.
 • ரிங்குடன் சந்திக்கும் இடத்தில், ஹெல்மண்டின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்பவும்.
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

நிஜ்மெகனில் இருந்து A50 இலிருந்து:

 • ஐன்ட்ஹோவனுக்கு வந்ததும், சென்ட்ரம் செல்லும் திசையைப் பின்பற்றுங்கள்.
 • ஐன்ட்ஹோவன் சென்ட்ரமின் திசையில் ஜான் எஃப். கென்னடிலான் மீது 3.9 கி.மீ.
 • ரிங்குடன் சந்திக்கும் இடத்தில், ஹெல்மண்டின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்பவும்.
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

ஹெல்மண்டிலிருந்து A270 இலிருந்து:

 • ஐன்ட்ஹோவனில் உள்ள இரண்டாவது போக்குவரத்து விளக்கில், ரவுண்டானாவில் வலதுபுறம் திரும்பவும், ரிங் / யுனிவர்சிட்டி / டென் போஷ் / டில்பர்க் திசையில்.
 • போக்குவரத்து விளக்குகளில் இடதுபுறம் திரும்பவும் (டெக்சாக்கோ பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு முன்).
 • TU / e இன் கட்டண வாயில்கள் வழியாக செல்லுங்கள்.
 • டி-சந்திப்பில் டி லிஸ்மார்டலின் திசையில் வலதுபுறம் திரும்பவும் (எனவே டி ஜாலேவின் திசையில் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டாம்).
 • அடுத்த டி-சந்திப்பில் சாலையின் முடிவில் வலதுபுறம் வலதுபுறம் திரும்பவும், அங்கு நீங்கள் இரட்டை மையத்தைக் காண்பீர்கள்; பிரதான நுழைவாயிலுக்கு எதிரே எங்கள் கார் பார்க் உள்ளது.

பொது போக்குவரத்து மூலம்

 • ஐன்ட்ஹோவன் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் எளிதில் அணுகக்கூடியது. அனைத்து பல்கலைக்கழக கட்டிடங்களும் ஐன்ட்ஹோவனில் உள்ள ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ளன. பல்கலைக்கழக மைதானத்தின் வரைபடத்தில், இரட்டை மையம் TCE என குறிக்கப்படுகிறது.
 • மேடையில் படிக்கட்டுகளில் இறங்கி, பின்னர் கென்னடிப்ளினின் வடக்குப் பக்கத்தில் (பேருந்து நிலையம்) வெளியேற வலதுபுறம் திரும்பவும்.
 • வலதுபுறத்தில் பல்கலைக்கழக கட்டிடங்களை நீங்கள் காணலாம், சில நிமிடங்கள் நடந்து செல்லுங்கள். இரட்டை மையம் TU தளத்தின் முடிவில் அமைந்துள்ளது (நடை தூரம் சுமார் 15 நிமிடங்கள்). “டி லிஸ்மார்டெல்” க்கு மஞ்சள் அம்பு அறிகுறிகளைப் பின்தொடரவும்.
இந்த