உலக சட்ட கூட்டணி

Law & More உலக சட்ட கூட்டணியில் உறுப்பினராக உள்ளார். 100 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் 80 க்கும் மேற்பட்ட சட்ட நிறுவனங்களின் அமைப்பு.

Law & More ஒரு சர்வதேச கவனம் கொண்ட ஒரு சட்ட நிறுவனம். அதன் உறுப்பினர் மூலம் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உலகளாவிய சட்ட ஆதரவைப் பெற உதவும்.
இணையதளத்தில் கூடுதல் தகவல்களைக் காண்பீர்கள் worldlawalliance.com.

WLA உறுப்பினர்

Law & More B.V.